U porastu vodostaji rijeka koje se ulijevaju u Savu

0
31

Visina vodostaja izmjerena jutros u 06.00 sati iznosila je: Bosanski Brod 566 cm (pripremno stanje), jučer 518 cm, Bosanski Šamac 403 cm (normalno stanje), jučer 337 cm, te Orašje 626 cm (normalno stanje), jučer 536 cm

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton – podaci su Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Visina vodostaja izmjerena jutros u 06.00 sati iznosila je: Bosanski Brod 566 cm (pripremno stanje), jučer 518 cm, Bosanski Šamac 403 cm (normalno stanje), jučer 337 cm, te Orašje 626 cm (normalno stanje), jučer 536 cm.

Vodostaj na brani HA Modrac u 07.00 sati bio je 198,54 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje jučer, vodostaj je viši za 11 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s.

Vodostaj izmjeren jutros u 08.00 sati na vodomjernoj stanici Humac, rijeke Trebižat, iznosio je 313 cm, a jučer u isto vrijeme 315 cm. Na snazi su redovne mjere odbrane od poplava.

Fokus