U nedjelju će biti u funkciji nova putna komunikacija do platoa Ajvatovice

0
109

Obavještavamo sve koji su zainteresovani da prisustvuju centralnom programu manifestacije „509. Dana Ajvatovice“ u nedjelju 30. juna od 11 do 13:30 da je u funkciji stavljena nova putna komunikacija kojom se autobusima i autima može nesmetano doći do lokacije Han nedaleko od platoa Ajvatovice.
Do pomenute putne komunikacije Ždralovići – Hanovi može se doći iz pravca Donjeg Vakufa preko Prusca ili iz pravca Bugojna preko Poriča regionalnim putem 481. – Organizacioni odbor “Dana Ajvatovice”.