U Domu kulture održana Javna tribina povodom obilježavanja 29.godišnjice formiranja donjovakufske 770. Slavne brdske brigade

Noćas je u Velikoj sali Doma kulture održana Javna tribina povodom obilježavanja 29.godišnjice formiranja donjovakufske 770. Slavne brdske brigade.

U Domu kulture je bio prisutan veliki broj naših sugrađana, ali i gostiju iz susjednih općina. Među prisutnim su bili i brojni protagonisti i učesnici ratnih dejstava koji su na taj način evocirali uspomene na ratni put naše brigade, ali i veliki broj donjovakufskih učenika koji nisu bili niti rođeni kada je 370/770. Slavna brdska brigada formirana.

Svi smo se još jednom mogli uvjeriti koliko je značajan bio put naše brigade, krenuvši od njenog osnivanja, pa do najznačajnijeg uspjeha, a to je oslobađanje Donjeg Vakufa.

Moderator Sead Cerić je na samom početku pozdravio sve prisutne, predstavio goste. Izrazio je zadovoljstvo zbog organizacije Javne tribine povodom ovako značajnog datuma.

Amir Ugarak, predsjednik udruženja za zaštitu tekovina oslobodilačko-odbrambenog rata 92-95. Amir je također pozdravio sve prisutne i zahvalio se izlagačima što su izdvojili svoje vrijeme i prihvatili da govore na tribini.

Prisutnima se obratio i Huso Sušić, načelnik općine Donji Vakuf i nosioc najvišeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

Poštovani gosti, učenici, suborci, predavači, želim vam se zahvaliti što ste se svi večeras odazvali pozivu i iskoristit ću ovu priliku da čestitam 29. godišnjicu od osnivanja donjovakufske 770. Slavne brdske brigade.

Svoje impresije, uspomene i zapise prvi je prezentovao Senad Dautović, komandant 77. divizije u čijem sastavu je bila i 370/770 Slbbr.

21. oktobar se zvanično vodi kao dan kada je formirana 370/770 Sbbr. O njenom časnom putu, govorit će i njeni komandanti. Samo želim istaći činjenicu da je ona formirana od već prekaljenih boraca koji su već bili u sastavu ogranizovanih jedinica. Ukupan broj vojno sposobnih Donjovakufljana dobrovaljaca koji će se uključiti u odbranu, prema jednom izvještaju iz januara 1993. godine, iznosio je 1953 borca.

Komandant Dautović je podsjetio koliki su doprinos dali donjovakufski borci za vrijeme oružanog sukoba između Armije Republike BiH i Hrvatskog vijeća obrane u Bugojnu 1993. godine, pa je u jednom trenutku naglasio i da je njihova uloga bila od presudnog značaja. Zatim se prisjetio i najvažnijih dejstava u kojima je učestvovala donjovakufska brigada, kao i događaja koji su prethodili akciji oslobađanja Donjeg Vakufa. Na kraju je zaključio da 370/770 Slbbr. treba biti ponosna na svoj ratni put i sve ono što se dešavalo nakon oslobađanja Donjeg Vakufa.

 

Major Mustafa Šutković, načelnik štaba 307. Motorizovane brigade je također pozdravio sve prisutne o pozvao ih da saslušaju ono što su borci prošli.

Kada se desio egzodus stanovnika Donjeg Vakufa u Bugojno, mislim da se desila prava stvar kada je formirano ratno Predsjedništvo općine Donji Vakuf i što je ono formiralo ratni štab Teritorijalne odbrane. Donjovakufski borci, zajedno s Bugojancima dali su veliki doprinos u oslobađanju Bugojna.

Major Šutković se nakon toga prisjetio brojnih dejstava u kojima su borci iz ove dvije općine zajedno učestvovali.

Nakon Durakovića, auditorijumu se obratio pukovnik Almir Idrizović, komandant 707. slavne brdske brigade. Gospodin Idrizović je na samom početku obraćanja pozdravio sve prisutne i izrazio veliku zahvalnost što se nalazi u Donjem Vakufu na jedan ovako bitan datum. Idrizović nije toliko govorio o strateškim ciljevima koje je 770. Slavna brdska brigada postigla nego se više bazirao na duh i patriotizam našeg naroda.

Mnogo je pitanja ostalo otvorenih, ali zasigurno je nešto što smo mi znali, a što je za naše neprijatelje bio veliki problem, a nama ponos i jedna velika istina da je naše biće nerazdvojno od Bosne i Hercegovine. Naši su geni isprepleteni duhom bosanskim.

Idrizović je u nastavku govorio kako je bosanskom narodu otežavan boravak u BiH. Poslije mnogo takvih situacija u našem narodu javlja se inat bosanski.

Od jednog mirnog, radinog, porodici posvećenog čovjeka izrasta ratnik. Ratnik koji je nepobjediv. Ne može niko pobijediti čovjeka domaćeg čista srca i otvorenog uma i koji zna šta hoće.

Komandant Almir Idrizović završio je svoje obraćanje riječima: Donjovakufski borci bez obzira gdje oni bili i u kojim jedinicama bili organizovani, uvijek su bili primjer hrabrosti odlučnosti. 770. Slavna brdska brigada je bila veoma dobro obučena, organizovana, disciplinovana i logistički opremljena da su joj mogle pozavidjeti mnoge brigade koje se nisu micale sa svojih ognjišta.

Za sam kraj Javne tribine povodom Dana 770. Slavne brske brigade obratio se i brigadir Amer Duraković, komandant 770. slavne brdske brigade koji je ovu brigadu vodio u oslobađajućim akcijama za povratak u Donji Vakuf, a kasnije u oslobađanje Bosanske krajine.

Svoje obraćanje započeo je sa srdačnim pozdravom prema svim prisutnim, a posebno je pozdravio mlađi naraštaj koji je prisustvovao Javnoj tribini, te je naglasio koliko je važno da se mladi obrazuju i uče o historiji ovih prostora.

Ja sam došao početkom 1995. godine kada je brigada u cjelosti bila formirana. Naravno, zahvaljujući mojim sagovornicima, ali i svim ostalim drugim borcima. Zbog toga je ova godina u strateškom smislu zračila povratak u Donji Vakuf.

Kroz svoje obraćanje govorio je o tome kako je 770. Slavna brdska brigada bila raširena i koliko su površine pokrivali.

Zbog cijele situacije na turbetskom ratištu prema Visokom, zatim i situacije na Treskavici. Naša brigada je morala preuzeti reon od Kupresa do Vrbasa.

Nakon obraćanja istaknutih gostiju, prisutni su imali priliku da pogledaju kratki video uredak koji je prikazao prizore iz nedavno oslobođenog Donjeg Vakufa. Video je ispraćen aplauzom, te se još jednom obilježio jedan od najvažnijih datuma u historiji Donjeg Vakufa.

 

Vedad Rejhan/ Tarik Džihan

 

 

 

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print