U četvrtak zasjeda Vlada SBK- a

0
39
Vladasbk
 1. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona, održat će se u četvrtak, 2. 7.2020. godine, u 9 sati                 DNEVNI RED 
  1. Zapisnik sa 46. sjednice Vlade – sekretar Vlade
  2. Prijedlog dokumenta okvirnog Budžeta Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2021.-2023.godina – Ministarstvo financija
  3. Prijedlog programa raspodjele sredstava parlamentarnim, političkim strankama za 2020.godinu – Predstavnik Skupštine Kantona
  4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije regionalnih cesta – Ministarstvo financija
  5. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „subvencije privatnim reduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi“ – Ministarstvo privrede
  6. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – Ministarstvo privrede
  7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu (donirana sredstva OŠ MehmedalijaMak Dizdar-Novi Travnik) – Ministarstvo financija
  8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo I. faza(II. privremena situacija) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
  9. Prijedlog odluke o prodaji stalnog sredstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Jajce za saniranje štete posljedica požara u poduzeću „OberBešpelj – Jajce“ – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
  11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Bugojno za saniranje šteta posljedica požara na stambenom objektu Nedžada Čehaje – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
  12. Prijedlog odluke o raspodjeli zaštitne opreme zdravstvenim ustanovama za područja Kantona Središnja Bosna – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
  13. Prijedlog odluke o izmjeni Plana središnje nabave za 2020.godinu – Ured za javne nabavke
  14. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za vozila i motocikle van garantnog roka – Ured za javne nabave
  15. a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavu
  16. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova tehničkog  tajnika u Uredu za javne nabavke- Ured za javne nabavke
  17. Saglasnost za uvođenje nove relacije za prijevoz učenika na području općine Kiseljak – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i športa
  18. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe pravosudnih institucija – Ministarstvo pravosuđa i uprave

   a)Za izvođenje molerskih radova u Kantonalnom sudu u Novom Travniku

   b)Za nabavku plakara u Općinskom sudu u  Travniku

   c)Za nabavku otvorenih ormara u Općinskom sudu u Bugojnu

  1. Saglasnost za nabavku i izgradnju uredskog namještaja u pisarnici – Služba za zajedničke poslove
  2. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu juli 2020.godine- Stručna služba Vlade
  3. a) Ministarstvo unutrašnjih poslova

   b)Ministarstvo privrede

  1. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecujuli 2020.godine – Stručna služba Vlade
  2. a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
  3. b) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i športa
  4. c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
  5. d) Ministarstvo privrede
  6. Razrješenja i imenovanja –
  7. a) Rješenje o imenovanju drugostupanjske disciplinskekomisije za namještenike iz kantonalnih i općinskih organa državne službe

  aa)Prijedlog odluke o iznosu naknade za rad u disciplinskoj komisiji

   b)Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku za potrebe MSŠ „Gornji Vakuf“

PREMIJER KANTONA

TahirLendo, dipl.ing.