U Bosni i Hercegovini tokom prvih devet mjeseci 2022. godine registrovano je 18.492 rođene djece što u odnosu na isti period 2021. godine pokazuje pad broja rođenih za 1,29 posto.

Kada se poredi demografska statistika u BiH iz godine u godinu, podaci i nisu toliko zastrašujući koliko su ako se posmatra duži period npr. posljednih dvadeset godina. U ovom periodu intenzivan proces depopulacije stanovništva putem iseljavanja je negativno utjecao i na natalitet tako da je BiH u poređenju sa zemljama regiona u daleko najtežoj situaciji.

Agencija za statistiku BiH

Čak i kada ovaj društveni problem lokalizujemo pa ga posmatramo npr. u Kantonu Sarajevo kroz statistiku, itekako su vidljive negativne promjene, pa tako iako se vlast u KS hvalila da su njihove odluke o isplati porodiljskih naknada povećale broj trudnica, statistika pokazuje drugačije podatke.

Podaci Agencije za statistiku FBiH

Prema podacima Agencije za statistiku FBiH, u KS svake godine bilježi se manji broj rođenih pa je tako ove godine do desetog mjeseca zabilježeno rođenje 3.215 beba, što predstavlja najmanji broj u proteklih šest godina. Lošoj demografskoj slici u ovom kantonu doprinosi i činjenica da je pored malog broja rođenih znatno veći broj umrlih. Do posljednjeg presjeka podataka koje je obradila federalna Agencija broj umrlih je veći za 629 u odnosu na broj rođenih.

Ono što je dodatni problem jesu predviđanja da će se loš demografski trend u BiH nastaviti i u budućnosti, što potvrđuje publikacija Federalnog zavoda za statistiku objavljena 2020. godine, a koja projekcijom stanovništva predviđa da će broj stanovnika 2070. godine biti smanjen na čak 1.622.537 stanovnika.

Federalni zavod za statistiku, “Projekcije stanovništva FBiH 2020-2070”

Dodatna poražavajuća činjenica objavljena u ovoj publikaciji prikazuje i to da će većinu stanovništva činiti starija populacija tako da udio stanovništva 65+ godina bi mogao da poraste na 43,6 posto. Također, predviđeno je smanjenje radne snage sa 1,5 miliona u Federaciji na oko 700.000 radno sposobnog stanovništva.

– Sumirajući primarne zaključke ove sveobuhvatne analitičke studije moglo bi se zaključiti da bi sljedećih pet desetljeća u Federaciji Bosne i Hercegovine trebalo biti obilježeno značajnim promjenama neviđenih razmjera – zaključeno je u ovoj publikaciji.

Međutim, uprkos ovim katastrofalnim projekcijama Federalnog zavoda za statistiku, vlast još nije napravila konkretan korak kako bi pokušala, za početak, ublažiti demografsku propast prema kojoj iz godine u godinu ide Bosna i Hercegovina.