Studenti protestovali u Sarajevu, traže smanjenje školarina i obraćanje na Skupštini KS

0
21

Studenti nezadovoljni uslovima studiranja i radom Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (UNSA) protestovali su u Sarajevu. Protesti su počeli u 12 sati ispred Doma sindikata, a okupilo se stotinjak studenata.

Studenti su nosili transparentne s porukama “I Tito se bojao studenata”, “Dođoh, vidjeh, obnovih” i “I šta sad?”.

Naida Mehanović, jedna od organizatorica protesta, kazala je kako se protesti zovu – Uzbuđenje, jer su se konačno studenti uzbudili protiv Studentskog parlamenta (SPUS), Vlade Kantona Sarajevo i rektorata Univerziteta u Sarajevu.

“Najavili smo svoje zahtjeve koji su totalno zanemareni. Tražili smo očitovanje rektora, premijera Forte i predsjedavajućeg Okerića, a odgovore nismo dobili”, izjavila je.

Traži se i proceduralno smanjenje školarina jer, kako kažu, ne mogu istu školarinu plaćati oni koji prisustvuju online nastavi ili oni koji prate nastavu uživo.

“Tražili smo i obraćane na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo. Iskreno se nadam da će zastupnici imati sluha za naše zahtjeve”, izjavila je.

Veliki broj studenata ima probleme s prelaskom na narednu godinu, rektor (Rifat Škrijelj, op.a.) kaže da ih 65 posto nema te probleme. Zamolila sam ga da nam to obrazloži”, kazala je ona.

Zahtjevi studenata:

  • Da se izvrši nadzor nad provođenjem Zakona o visokom obrazovanju u kontekstu, kako su naveli, nepoštivanja normi vezanih za uslovne predmete, obaveze plaćanja članarine u biblioteci i tretiranja mladih s poteškoćama u razvoju na UNSA-i;
  • Da se obrazloži kontinuirana uplata od 20 KM za potrebe održavanja Studentskog informacionog sistema (ISSS);
  • Da se razmotri proceduralno smanjenje školarine studenata. Ovo su naveli kao zahtjev iz razloga što smatraju da ne može konvencionalno, kabinetsko i online izvođenje nastave koštati isto;
  • Da se prilikom predstojeće akademske godine implementiraju prošlogodišnja zakonska rješenja koja se odnose na prijenos predmeta iz jedne u drugu akademsku godinu.

U Studentskom parlamentu Univerziteta u Sarajevu (SPUS) tvrde da iza najavljenih studentskih protesta stoji Vijeće mladih Kantona Sarajevo te da oni smatraju da još nema potrebe za protestima.

klix.ba