Smanjen broj krivičnih djela u Jajcu, Donjem Vakufu i Dobretićima

0
50

 

Osnovne značajke sigurnosnih kretanja na području pod nadležnošću PU Jajce za period januar -decembar 2019. godini, a uspoređujući ga s ostvarenim rezultatima policije u istom periodu 2018.god., ogleda se u smanjenju broja krivičnih djela za 16 ili 12%, smanjenju broja slučajeva narušavanja javnog reda i mira (JRM-a) za 58 ili 24%, te smanjenju broja prometnih nezgoda (SN) za 8 ili 2%.

Kriminalitet

Analizirajući stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta na području pod ingerencijom postupanja Policijske uprave Jajce, dolazi se do pokazatelja da je u 2019. godini registrirano ukupno 118 krivičnih djela, što je manje za 16 ili 12% od broja krivičnih djela u odnosu na 2018. godinu, a u odnosu na 2017. godinu došlo je do rapidnog smanjenja za 62 ili 34%. Ako promatramo krivična djela s aspekta nadležnosti po organizacijskim jedinicama policije, dolazi se do pokazatelja da je zabilježeno 30 krivičnih djela iz nadležnosti OKP PU Jajce, 57 iz nadležnosti PS Jajce, te 31 krivično djela iz nadležnosti PS Donji Vakuf.

Od ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela 69 ili 58% prijavljeno je po poznatom počinitelju, a 49 ili 42% izvršeno po nepoznatom počinitelju (PS Jajce je evidentirala 24; PS Donji Vakuf 14 i OKP PU 9 krivičnih djela po nepoznatom počinitelju).

Od ukupnog broja evidentiranih KD, policija je ukupno rasvijetlila 106 ili 88% krivičnih djela, a po nepoznatom NN počinitelju naknadno je rasvijetljeno 37 ili 73% krivičnih djela (PS Jajce je rasvijetlila 17 ili 63%, PS Donji Vakuf 14 ili 100%, OKP PU 6 ili 60% krivičnih djela po nepoznatom počinitelju iz svoje nadležnosti.

Smanjen broj krivičnih djela u Jajcu, Donjem Vakufu i Dobretićima

Izvršenom potpunom analizom stanje kriminaliteta s aspekta teritorijalne pripadnosti, odnosno općine gdje su se dogodila krivična djela, ukazuje da je na području Općine Jajce evidentirano 73 krivičnih djela, što je u odnosu na 2018. godinu manje za 6 ili 8%, a u odnosu na 2017. godinu broj krivičnih djela manji je je za 50 ili 41%.

Na području Općine Dobretići registrirano je 1 krivično djelo, što je manje za 2 djela u odnosu na 2018. i 2017. godinu.

Na području Općine Donji Vakuf evidentirana su 44 krivična djela, što je manje za 9 ili 17% nego u 2018. god., a za 13 ili 23 % manje u odnosu na 2017. god.

Nadležnim tužiteljstvima od strane policijskih službenika podnesena su Izvještaji o počinjenim krivičnim djelima protiv 112 osoba, što je manje za 16 ili12% prijavljenih osoba u odnosu isti period 2018. god., a u odnosu na isti period 2017. godinu manje za 56 ili 33%.

Povećan broj maloljetnika i povratnika

U odnosu na 2018. godinu broj prijavljenih maloljetnih osoba kao izvršioci krivičnih dijela veći je za 1 ili 8%, a u odnosu na 2017. god., broj maloljetnih izvršioca krivičnih djela veći je za 9 ili 180%. Istovremeno broj prijavljenih povratnika u činjenju krivičnih djela u 2019. godini veći je za 3 ili 8% u odnosu na 2018. godinu, a u odnosu na 2017. god. broj povratnika manji je za 17 ili 30%.

Dominiraju imovinski delikti, s povećanjem teških krađa

Analizirajući strukturu tretiranih krivičnih djela dolazi se do pokazatelja da su sva djela iz oblasti općeg kriminaliteta, a dominiraju imovinski delikti. Naime, od ukupnog broja djela iz oblasti općeg kriminaliteta 54 ili 46% kaznenih djela je protiv imovine. Registrirani broj imovinskih delikata na razini PU Jajce je u odnosu na 2018. godinu manji je za 12 ili 18%, a u odnosu na 2017. god., broj djela manji je za 40 ili 43%. Ovo izvještajno razdoblje u odnosu na usporedni period 2018. god. karakterizira veći broj teških krađa za 4 ili 27%, a u odnosu na usporedni period u 2017. god. broj teških krađa manji je za 13 ili 41%.

Meta napada javne naprave i gospodarski objekti

Objekti napada razmatranih kaznenih djela u najvećem broju slučajeva su kuće, vikendice i stambeno-poslovni iz kojih su otuđivane sekundarne sirovine, prehrambeni artikli, tehnička roba, novac, zlato i druge vrijednosti.

U izvještajnom razdoblju na području pod ingerencijama PU Jajce evidentiran je 1 slučaj otuđenja motornih vozila. Vozilo pronađeno i vraćeno vlasniku, a izvršilac otkriven. Evidentiran je jedan pokušaj otuđenja na području općine Jajce.

U usporednom periodu u 2018.godini nije bilo otuđenja vozila, a u 2017. godini otuđeno je 6 vozila (5 na području Jajce, 1 na području D.Vakufa i 5 pokušaja otuđenja ( PS Jajce).

(Jajce Online)