Školska takmičenja u Trećoj OŠ Oborci

U proteklom periodu u Trećoj OŠ Oborci,  su provedena #takmičenja u znanju ,po predmetima i razredima.
U nastavku donosimo rezultate i rang iz istaknutih predmetima ( za ostale predmete,iduće sedmice ).
Imenovanim učenicima #čestitamo i želimo uspjeh u nastavku takmičenja
@školskotakmičenje ;
@pohvaljujemo ;
@čestitamo
@ Fizika
VIII r.
1.Faris Vrco
2.Nedžma Jusić
3.Ajla Aganović
IX r.
1.Muhamed Bašić
2.Amela Avdić
3.Lamija Rujanac
@ Engleski jezik
IX r.
1.Muhamed Bašić
2.Nedim Vrco
3.Muharem Rujanac
@ Islamska vjeronauka
VIII r.
1.Nedžma Jusić
2.Faris Vrco
3.Senada Balihodžić
IX r
1.Lejla Musić
2.Lamija Rujanac
3.Ehlimana Vrco
Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print