Sindikalna organizacija MSŠ Donji Vakuf, zahvalila se predsjedavajućem OV Naseru Rujancu

0
640
MSS2018

Problematika upisa učenika u Mješovitu srednju školu Donji Vakuf, bila je jedina tačka Tematske sjednice Općinkog vijeća, održane početkom mjeseca. Naime, problem je nastao zbog malog broja odjeljenja prve generacije devetogodišnjeg obrazovanja u Prvoj osnovnoj školi Donji Vakuf. Ipak, nakon što je vijeće razmatralo ovu problematiku te donijelo nekoliko zaključaka, na Skupštini SBK zastupnik SDP BiH; Senad Selimović uputio je inicijativu koja je prihvaćena tako da je MSŠ Donji Vakuf bez obzira na brojnost učenika, dobila  dva odjeljenja.

Predsjednica Sindikalne organizacije Mješovite srednje Donji Vakuf škole Ajla Sušić, zahvalila se predsjedavajućem Općinkog vijeća Naseru Rujancu i svim vijećnicima.

Poštovani gospodine Rujanac,

Iskazujem zahvalnost na podršci u ime Sindikalne organizacije Mješovite srednje škole Donji Vakuf i u moje vlastito ime. Zajedničkim angažmanom smo postigli veliku stvar za našu školu i naš grad. Za borbu koja predstoji, nudimo tim ljudi koji žele da rade i pomognu u promovisanju škole i grada. Iz ovih događaja naučili smo da zajedno imamo ogroman potencijal i da trebamo biti otvoreni za svaki vid saradnje.

Molimo Vas da ovo pismo proslijedite vijećnicima Općinkog vijeća

Ajla Sušić