Saopćenje za javnost Tima za izradu Strategija za mlade SBK

0
29

Tim za izradu Strategije za mlade SBK na sastanku održanom u ponedjeljak 20.9.2021. godine u Travniku, napravio je dodatnu analizu potrebne strukture i sadržaja Strategije za mlade i predložene i usvojene Strategije za mlade u formi nacrta koji je predložila zastupnica Suzana Krišto.

Predsjednica radnog tima Suzana Krišto upoznala je članove radnog tima o uspostavljenoj suradnji sa NDI i njihovoj potpori izradi prijedloga Strategije.
Na temelju istraživanja potreba i mjera, moći ćemo kreirati i nove Zakonske okvire koji će omogućiti ostvarivanje prava na bolje obrazovanje, stipendiranje, rad i zapošljavanje, poduzetništvo te sve oblasti u društveno-političkom angažmanu.

Sve institucije vlasti SBK trebaju zajedno raditi na poboljšanju položaja mladih.

U Srednjobosanski kanton do sada nije kreiran ni usvojen niti jedan strateški dokument za mlade, te bi ovaj dokumet predstavljao prvu strategiju za mlade SBK.Strategija za mlade SBK će uzeti u obzir ciljeve i mjere definirane kantonalnom Strategijom razvoja i bit će usklađena sa aktivnostima sa viših razina vlasti i institucija koje su nadležne za ključne oblasti važne za život mladih na području SBK.

travnicki.info