Saopćenje KO SDP BiH SBK-a

0
36

Na nastavku prekinute sjednice Skupštine SBK/KSB održane u ponedjeljak, 20.03.2017. godine, zastupnici Socijaldemokratske partije BiH u Skupštini SBK/KSB nisu podržali Odluku o osnivanju lovišta koju je predložila Vlada SBK/KSB. Prijedlog Vlade SBK/KSB  je bio takav da je dijelio lovišta na nacionalnoj osnovi. Stav Predsjedništva KO SDP BiH SBK/KSB je jasan“ JEDNA OPĆINA- JEDNO LOVIŠTE“.

Isti dan, na 21.sjednici Skupštine SBK/KSB vladajuća većina SDA i HDZ je donijela Odluku o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju „Srednje mješovite škole“ Jajce. Na ovaj način SDA je nastavila tamo gdje je stao HDZ. SDA je pokretač podjele škole u Jajcu. Predsjedništvo SDP BiH SBK/KSB daje punu podršku učenicima u Jajcu koji se bore za isti cilj kao i mi socijaldemokrati, da ne dođe do podjele ove škole.

Srednja mješovita škola u Jajcu je posljednji bastion odbrane od podjela u našem društvu.

Zaustavili smo podjelu lovišta, vratiti ćemo i jedinstvo u školama.

    ODNOSI S JAVNOŠĆU  KO SDP BiH SBK/KSB