Safet Kršlak objavio treću publikaciju o kulturnoj baštini Donjeg Vakufa

0
111

Safet Kršlak, publicista, historičar i član Društva za zaštitu kulturno – historijske baštine Donjeg Vakufa, objavio je i treću publikaciju o kulturnoj baštini ovog grada.

Prva publikacija objavljena je 2009. godine s ciljem da građanima, a posebno mladima, budu dostupne informacije o bogatoj kulturnoj baštini Donjeg Vakufa. Drugi dio priloga objavljen je dvije godine kasnije, u kojoj je autor Kršlak nastojao da što konkretnije prikaže historijska kretanja na širem području Donjeg Vakufa, posebno ona koja su manje obrađena u dosadašnjim tekstovima i pisanjima.

 “Posljednja publikacija o kulturnoj baštini Donjeg Vakufa ima određene specifičnosti u odnosu na prethodne. Sreća je da kod stanovnika Vakufa još žive sjećanja na minula vremena, a ova publikacija ima za cilj da se ta sjećanja stave na papir. Da ostane generacijama kao podsjećanje na prošla vremena, adete i običaje”, kazao nam je Safet Kršlak, autor publikacija o  kulturnoj baštini Donjeg Vakufa.

S ciljem da zaštiti i očuva brojne tragove iz bogate prošlosti Donjeg Vakufa i njegovih stanovnika u ovom gradu, gotovo petnaest godina uspješno djeluje Društvo za zaštitu kulturno-historijske baštine koje je i izdavač publikacija.

 “Nadam se da će i ova publikacija biti od koristi građanima Donjeg Vakufa, učenicima i studentima u upoznavanju naše prošlosti. To joj je i osnovna namjena” dodao je Kršlak.

Podršku autoru Safetu Kršlaku, publicisti i članu Društva za zaštitu kulturno-historijske baštine pružila  je Općina Donji Vakuf.