Raspored radarskih kontrola za područje SBK-a za 27.novembarski dan

0
103
Nestacionarni radari
 • Najavljene radarske kontrole za 27.11.2018. -PS TRAVNIK18:00 do 19:30 sati Kalibunar – BP ABA
  20:00 do 21:00 sati Donje Putićevo
  21:30 do 22:30 sati Nova Bila
  23:30 do 00:30 sati Aleja Konzula
  01:00 do 02:00 sati M-5 Šehida
 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 27.11.2018 -PS VITEZ07:00 do 11:00 sati R-440 Zabilje
  11:00 do 15:00 sati lokalni put PC-96
 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 11.2018. -PS FOJNICA11:00 do 12:30 sati Šćitovo Polje
  13:00 do 14:30 sati ulica Bosanska
 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 11. 2018 -PS BUGOJNO10:00 do 11:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi (škola)
  12:00 do 13:30 sati lokalni put, Kožarska
  14:00 do 15:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplhe, Gračanica (škola)
 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 11.2018. -PS DONJI VAKUF18:00 do 20:00 sati Oborci
  21:00 do 23:00 sati Prusac
 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 11. 2018. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE09:00 do 10:00 sati Boljkovac
  11:30 do 12:30 sati Duratbegović Dolac
  17:30 do 18:30 sati Humac
  20:30 do 21:30 sati Trnovača 8kod objekta Ćiro promet)
 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 11. 2018 -PS JAJCE08:30 do 10:30 sati M-16 Crna Rijeka
  11:00 do 13:00 sati M-16 Podbarevo – Tuk
 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 27.11.2018. -PS KISELJAK08:30 do 11:00 sati Potkraj
  12:00 do 14:30 sati Gromiljak
  18:00 do 20:00 sati ulica Sarajevska cesta
  23:30 do 01:30 sati Lepenica
 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 11. 2018. -PS NOVI TRAVNIK09:00 do 10:00 sati M-16.4 Nević Polje, autob.stajalište
  13:00 do 14:00 sati ulica S.Tomaševića, Best