Raspored radarskih kontrola na putevima SBK -a

0
225
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 11. 2020. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Jehovac
  12:00 do 14:30 sati Draževići
  17:00 do 18:30 sati Dugo Polje
  20:00 do 21:30 sati Brestovsko

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 11. 2020. -PS JAJCE

  08:30 do 10:00 sati M-16 Zastinje
  10:30 do 12:30 sati M-16 Podbarevo Tri vode
  13:00 do 15:00 sati M-5 Dolabije

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 11. 2020. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska
  12:00 do 13:00 sati Dražev Dolac

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 11. 2020. -PS DONJI VAKUF

  18:00 do 20:00 sati Torlakovac
  20:30 do 22:30 sati Rujanci

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 11. 2020. -PS BUGOJNO

  08:00 do 10:00 sati ulica Armije BiH, škola
  11:00 do 13:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
  13:30 do 15:00 sati ulica 307.M.brigade

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 11. 2020. -PS FOJNICA

  11:00 do 12:30 sati Pločari Polje
  13:00 do 14:30 sati ulica Bosanska

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 11. 2020. -PS NOVI TRAVNIK

  09:30 do 11:00 sati R-439 Opara, OŠ
  12:00 do 13:30 sati M-16.4 Vodovod, OS

 • BIHAMK