Radarske kontrole i na putevima PS Donji Vakuf

0
97
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 01.2019. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Kalibunar (ABA)
  11:00 do 12:30 sati Šešići
  13:30 do 14:30 sati Turbe
  15:00 do 16:00 sati M-5 Šehida

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 19.01.2019 -PS VITEZ

  17:00 do 21:00 sati M-5 Novac (kod stolarije Mekić)
  21:00 do 01:00 sati Rijeka (kod firme Fero-Pack)

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 01.2019. -PS FOJNICA

  10:30 do 11:30 sati Šćitovo Polje
  12:30 do 14:00 sati ulica Prokoški put

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 01. 2019. -PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati ulica Sultan Ahmeda
  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 01. 2019. -PS DONJI VAKUF

  19:00 do 21:00 sati Oborci
  21:30 do 22:30 sati ulica 770 Slbbr.

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 01. 2019. -PS GORNJI VAKUF

  00:30 do 01:30 sati ulica Vrbaska
  12:30 do 13:30 sati Humac

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 01. 2019. -PS JAJCE

  09:00 do 11:00 sati M-16 Podbarevo – Tri vode
  11:30 do 13:30 sati M-16 Podbarevo – Tuk
  14:00 do 15:30 sati M-18 HE II

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 01. 2019. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Potkraj
  10:00 do 12:00 sati ulica J.B.Jelačića
  12:00 do 14:30 sati Gromiljak
  20:30 do 22:30 sati ulica Sarajevska cesta

 • IC BIHAMK-a