Radarske kontrole drugog dana vikenda

0
148
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 11. 2020. -PS FOJNICA

  07:00 do 08:30 sati Tovarište
  12:00 do 14:00 sati Gojevići

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 11. 2020. -PS BUGOJNO

  08:00 do 10:00 sati Bugojno-Kupres, Poriče
  11:00 do 13:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
  13:30 do 15:00 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 11. 2020. -PS DONJI VAKUF

  08:00 do 10:00 sati Nova Travnička
  12:30 do 14:30 sati ulica 770 Slbbr.

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 11. 2020. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska
  10:00 do 11:00 sati Ploča

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 11. 2020. -PS JAJCE

  16:30 do 19:00 sati M-16 Podbarevo Tri vode
  19:30 do 22:00 sati M-16 Lučina

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 11. 2020 -PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Bukovci
  10:30 do 12:00 sati ulica 1.mart/ožujak
  12:00 do 13:30 sati ulica N.Š.Zrinski

 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 11. 2020 -PS KREŠEVO

  09:00 do 10:00 sati Rakova Noga
  12:00 do 13:00 sati Resnik

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 11. 2020. -PS NOVI TRAVNIK

  17:00 do 18:30 sati M-16.4 V.dom
  20:00 do 21:30 sati ulica Kalinska