Radarske kontrole

0
183

PS DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati ulica Titova

10:30 do 11:30 sati 770 Sbbr

12:30 do 13:30 sati Komar

17:30 do 18:30 sati Prusac.

 

 

Stacionarni radari

M-16.4 Bristovi

M-5 Jajce (Donje Pijavice)

M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)

M-5 Vitez (kod Impregnacije)

M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni

M-5.1 M-5.1 Brnjaci

M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik

M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača

M-5 Busovača

M-16.2 Vrbanja

 

 

Nestacionarni radari

 

PS TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Polje Slavka Gavrančića

11:00 do 13:00 sati Kanare

16:30 do 18:30 sati Kalibunar

20:00 do 21:30 sati Šehida

 

PS KREŠEVO

09:00 do 11:30 sati Alagići

16:00 do 18:30 sati Resnik.

 

PS KISELJAK

18:30 do 21:30 sati ul. Kraljice Mira

22:00 do 00:00 sati Višnjica Polje

00:30 do 02:30 sati Lug.

 

PS BUSOVAČA

12:00 do 13:00 sati Gavrine kuće

13:00 do 14:30 sati Kaonik (stari most)

15:30 do 17:00 sati ul.N.Š.Zrinski (kod auto-lakirera Dejo)

17:00 do 18:00 sati Oselište (stari Tamex)

18:00 do 19:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ugost.objekta „Penelopa“).

 

PS JAJCE

16:30 do 18:00 sati M-16 Podmilačje

18:15 do 19:45 sati M-16 Lučina

20:15 do 21:45 sati R-413b Divičani

22:00 do 23:00 sati M-5 Skela.

 

PS GORNJI VAKUF

01:00 do 02:30 sati ul. Vrbaska

07:00 do 08:30 sati Pajić Polje

12:00 do 13:30 sati ul. Bistričkih cesta

18:00 do 19:30 sati Krupa.

 

PS BUGOJNO

17:00 do 18:30 sati Kopčić

19:00 do 20:30 sati ul. Sultan Ahmedova

21:00 do 22:30 sati ul. 307 M.brigade

23:00 do 00:30 sati Gračanica.

 

PS FOJNICA

08:00 do 10:00 sati ul. Bosanska

10:30 do 12:30 sati Šćitovo

12:40 do 14:40 sati Ostružnica Polje.

 

PS VITEZ

18:00 do 20:00 sati ul. Lašvanska

20:00 do 22:00 sati R-440 Bila

23:00 do 00:00 sati ul. Branilaca starog Viteza

00:00 do 01:00 sati M-5 Šantići.

 

PS NOVI TRAVNIK

20:00 do 21:30 sati ulica Ruđera Boškovića

22:00 do 23:00 sati M-16.4 Stojkovići

23:30 do 01:00 sati M-16.4 Nević Polje.