PS Donji Vakuf / Radarske kontrole u večernjim satima

0
202

 

 • Najavljene radarske kontrole za 28. 02. 2020. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati ulica Šehida
  12:00 do 14:00 sati Han Bila-Rudnik
  16:30 do 18:30 sati Turbe
  20:00 do 22:00 sati Kanare-HIFA
  23:00 do 00:00 sati Dolac na Lašvi
  00:30 do 02:00 sati ulica Šehida

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 02. 2021 -PS VITEZ

  15:00 do 19:00 sati R-440 Bila
  19:00 do 23:00 sati M-5 Bila

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 02. 2021. -PS FOJNICA

  11:00 do 12:30 sati Ostružnica Polje
  13:30 do 15:00 sati ulica Bosanska

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 02. 2021. -PS BUGOJNO

  08:00 do 10:00 sati ulica Armije BiH
  11:00 do 13:00 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
  13:30 do 15:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
  15:00 do 16:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj
  17:00 do 18:30 sati ulica Sultan Ahmeda
  19:30 do 21:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
  21:30 do 22:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 02. 2021. -PS DONJI VAKUF

  16:30 do 18:30 sati Komar
  19:00 do 21:00 sati Nova Travnička

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 02. 2021. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  14:00 do 16:00 sati ulica Vrbaska
  19:00 do 20:00 sati Bistrička cesta

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 02. 2021. -PS JAJCE

  09:00 do 11:00 sati M-16 Lučina
  11:30 do 13:30 sati M-16 Zastinje

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 02. 2021. -PS BUSOVAČA

  18:00 do 19:00 sati Gavrine kuće
  19:10 do 20:30 sati ulica N.Š.Zrinski
  20:40 do 21:50 sati ulica 1.mart/ožujak
  22:00 do 23:00 sati Bukovci

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 02. 2021. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Jehovac
  12:00 do 14:30 sati Gromiljak
  17:00 do 18:30 sati Lug
  20:00 do 21:30 sati Jehovac

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 02. 2021. -PS NOVI TRAVNIK

  20:30 do 22:00 sati M-16.4 Rankovići