Prva osnovna škola Donji Vakuf sa novim školskim namještajem i grijanjem na pelet

0
65

Na jednoj od sjednica Vlade SBK, na prijelog Ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta SBK, JU „Prva osnovna škola“  Donji Vakuf odobrena su sredstva u visini od 6.000 KM, za nabavku školskog namještaja. Obzirom da je sistem grijanja u školi Anex-a Prve osnovne škole Donji  Vakuf u dosta lošem stanju, na posljednjoj sjednici Vlada SBK, dala je saglasnost  za nabavkom  peći na pelet, čime će se dugoročno riješiti problem zagrijavanja školske zgrade Anexa, Prve osnovne škole Donji Vakuf.