Prijedlog zakona o dopuni Zakona o šumama na dnevnom redu sjednice Vlade SBK-a

0
132

Na osnovu članka 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst), 82. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona, zakazana je za četvrtak, 29. 3. 2018.godine, sati

D N E V N I    R E D

 1. Zapisnik sa 81. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona
 2. Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o šumama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 4. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2017. godinu – Kantonalno pravobranilaštvo
 5. Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje za 2017. godinu – Služba za zapošljavanje
 6. Financijski izvještaj Službe za zapošljavanje za 2016.godinu – Služba za zapošljavanje
 7. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
 8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa o utrošku sredstava za poticaje šumarstvu za državne šume – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa o utrošku sredstava naknade štete koju počini zaštićena divljač – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 10. Prijedlog odluke o određivanju iznosa naknade za topli obrok za II. kvartal 2018. godine – Ministarstvo finansija
 11. Prijedlog odluke i izdvajanju sredstava općini Dobretići za II. Kvartal 2018. godine – Minstarstvo finansija
 12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje privredi ( LOT 1.3) – Ministarstvo privrede
 13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje privredi ( LOT 1.1) – Ministarstvo privrede
 14. Prijedlog odluke o iozdvajanju sredstava za REZ – Ministarstvo privrede
 15. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za sport (kotizacija) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za školska natjecanja za 2018. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za Crveni križ Gornji Vakuf-Uskoplje – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku RTG aparata u Domu zdravlja Jajce _ Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Hrvatskoj bolnici dr. fra. Mato Nikolić za nabavku stomatološke stolice – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za socijalno osiguranje učenika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 21. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izvršenje izvršnih sudskih odluka ( u korist advokata Hajrudina Pokvića) – Ministarstvo finansija
 22. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izvršenje izvršnih sudskih odluka ( u korist advokata Arifa Miralema) – Ministarstvo finansija
 23. Prijedlog odluke o unutarnjoj preraspodjeli sredstava izmeđe Službe za zajedničke poslove i Kabineta premijera Kantona – Ministarstvo finansija
 24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 26. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za osnovne muzičke škole( za III. i IV. mjesec 2018.godine) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 27. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo ( za II. mjesec akademske 2017/18.godine) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 28. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku učioničkog namještaja za potrebe OŠ “Uskoplje” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 29. a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku učioničkog namještaja
 30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta (2X) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 31. 30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za sklapanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta (2X)- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 32. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga za realizaciju projekta “Označavanje naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom prostornih jedinica na području KSB/SBK – Ured za javne nabavke
 33. Prijedlog zaključka o proceduri kod pokretanja postupka javne nabavke – Ured za javne nabavke
 34. Prijedlog zaključka o realizaciji Plana Centralne javne nabave za 2018. godinu – Ured za javne nabavke
 35. Prijedlog zaključka o iskazivanju potreba od strane ugovornih tijela za predmete Centralne javne nabave – Ured za javne nabavke
 36. Saglasnost na Aneks 3. Ugovora o zakupu poslovnih prostorija – Ured za javne nabavke

36 Prijedlog zaključka o dopuni zaključka o izuzeću od obustave plaćanja naknade za rad u komisijama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 1. Saglasnost na Plan novčanih tokova za 2018. godinu – Ministarstvo finansija
 2. a) Saglasnost na Plan novčanih tokova za prvi kvartal 2018. godine
 3. Saglasnost za isplatu naknade članovima komisije za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji – Ministrastvo unutrašnjih poslova
 4. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo nutrašnjih poslova
 5. a) za automatizaciju procesa izdavanja prekršajnih naloga na osnovu fotografija evidentiranih radarskim sistemom
 6. b) za nabavku peći na pelet za Jedinicu za specijalističku podršku
 7. c) za nabavku ( dva komada) Office Home and Business 2016
 8. Saglasnost za pokretanje postupka za zamjenu stolarije u PS Vitez – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 9. Saglasnost za isplatu naknade za rad članovima disciplinske komisije za državne službenike – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 10. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 11. Saglasnost za javne nabavke za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 12. Saglasnost za raspisivanje natječaja za financiranje Obveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

45.Saglasnost za produljenje trajanja Memoranduma o razumjevanju sa UNDP-om – Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu

 1. Saglasnost za rekonstrukciju mokrog čvora u Ministarstvu finansija – Ministarstvo finansija
 2. Saglasnost za nabavku računarske opreme za potrebe Ministarstva finansija – Ministarstvo finansija
 3. Saglasnost Kantonalnom tužilaštvu za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 4. Saglasnost za isplatu naknade za obavljanje poslova drugog radnog mjesta u Ministarstvu pravosuđa i uprave– Ministarstvo pravosuđa i uprave
 5. Saglasnost za isplatu naknade za obavljanje poslova drugog radnog mjesta u Općinslom sudu u Travniku– Ministarstvo pravosuđa i uprave
 6. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaklučka Vlade Kantona broj: 01-05-732/16-50 od 13.10. 2016.godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 7. Saglasnost na Pan nabavki za 2018. godinu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 8. a) Kantonalnog suda u Novom Travniku
 9. b) Općinskog suda u Bugojnu
 10. c) Općinskog suda u Jajcu
 11. Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe Skupštine Kantona i Stručne službe Skupštinr – Skupština Kantona
 12. Informacija o aktu Ministarstva finansija o načinu financiranja projekta integralne informatizacije zdravstvenog sistema – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 13. Razrješenja i imenovanja
 14. a) Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova komisije za dodjelu koncesije iz oblasti vodoprivrede

 

 

 

 

 

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.