Potpisani ugovori o implementaciji sredstava

0
167
U srijedu, 06.7.2022. godine u sjedištu Ministarstva privrede SBK potpisani su Ugovori o implementaciji odobrenih sredstava po Programu korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi (uspostava fonda za potporu preduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvaliteta). Ukupno 17 privrednih subjekata je potpisalo navedeni Ugovor i to: EPS Laštro d.o.o. Kreševo, Print-GS d.o.o. Travnik, ATT d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, MEN d.o.o. Travnik, Lucius d.o.o. Vitez, Farma Euro d.o.o. Vitez, Master Fashion d.o.o. Travnik, Palavra d.o.o. Travnik, Novo-Stil d.o.o. Bugojno, Talk d.o.o. Kreševo, BC-HOLTZ d.o.o. Dobretići, FTM d.o.o. Novi Travnik, Imatex d.o.o. Travnik, Derubis Caravans d.o.o. Vitez, Mavi d.o.o. Travnik, GS-TMT d.o.o. Travnik, RE Industries d.o.o. Kreševo.
Za realizaciju ovog Programa, predviđeno je ukupno 100.000,00 KM.
Na ovaj način, imajući u vidu izvozno orijentisan veliki dio privrede Srednjobosanskog kantona, što posebno iziskuje važnost, ozbiljnost i potenciranje upravljanjem sistemom kvaliteta zbog čega Ministarstvo i ove godine podstiče privredne subjekte.
Do kraja godine se očekuje realizacija dodatnih sredstava iz ove oblasti shodno interesovanju privrednih subjekata.
izvor: fb / Ministarstvo privrede