Polaganje za viša zvanja u KBS”Reflex” Donji Vakuf

0
49

KBS “Reflex”  Donji Vakuf organizovao je 03. marta  polaganje za viša zvanja u karateu i prezentaciju aikida. Provjeru je uspješno položilo 16 članova “Reflexa”. U kategoriji  žuti pojas najuspješnija od djevojčica bila je Ajna Čepalo, od dječaka  Imad Katkić, najuspješniji u polaganju za crveni pojas bili su Edina Julardžija i Adi Tutić ,tokom polaganja za  zeleni pojas najvise umijeća su pokazali Amna Kenjar i Harun Terzić, za plavi pojas su položile Sureja Pilav i Amerisa Draginović a smeđi pojas uspješno je položio Tarik Kurić.