Ovo su imena delegata u Domu naroda Parlametna F BiH

0
149

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH – Opći izbori 2018. godine.

DELEGATI IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA

Jusić Hadis
Halilović Hajrudin
Ahmetović Senad
Skopljak Fahrudin
Alić Senad
Hadžić Dževad
Isak Ramo
Duvnjak Jasmin
Kapić Jasminko
Musić Nijaz
Mušanović Elvedin
Hajdarović Alisa
Marić Zvonko
Čampara Aljoša
Suljević Samir
Tufekčić Jasenko
Čeljo Senad


DELEGATI IZ REDA HRVATSKOG NARODA

Šahinović Anel
Ilić Ilija
Krešić Boris
Tadić Ivo
Fejzić Edim
Saraf Marko
Džambas Zdenka
Nakić Ilija
Martinović Tomislav
Džeba Damir
Raguž Iva
Iličić Marija
Bešlić Zdravko
Mandić Tomislav
Marjanović Damir
Ivić Ivan
Šarac Stipan


DELEGATI IZ REDA SRPSKOG NARODA

Ilić Slađan
Vujović Žarko
Simić Mladen
Milović Daliborka
Atanasijević Ljubinka
Saradžić Vesna
Dujmović Zora
Viteškić Smiljana
Stojanović Igor
Radun Duško
Broćeta Goran
Damjanović Dragana
Tanović Velemir
Puzigaća Drago


DELEGATI IZ REDA OSTALIH

Kantarević Rasim
Trepanić Mirela
Imširović Sandra
Srna Bajramović Segmedina
Handžić Vibor


Dva preostala nedodijeljena mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda Ostalih bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon pravosnžnosti odluka o raspodjeli mandata delegatima iz reda Ostalih u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Tri preostala nedostajuća mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon provedbe procedure propisane članom 37. stav (3) Uputstva o postupku provedbe posrednih izbora za tijela vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Odluka o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH – Opći izbori 2018. godine objavljena je danas u „Službenom glasniku BiH“ i u skladu sa članom 1.3a Izbornog zakona BiH, mandat izabranim delegatima počinje teći od danas.

Odluka sa pratećom dokumentacijom je dostavljena u Dom naroda Paralementa FBiH i na taj način su se stekli uslovi za konstituiranje Doma naroda PFBiH.