OŠ “Hasan Kjafija Pruščak”: Obavijest o upisu prvačića

0
72

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OPĆINA DONJI VAKUF
OŠ „HASAN KJAFIJA PRUŠČAK“
PRUSAC

Obavještavaju se roditelji djece, dorasle za upis u osnovnu školu, a koja su obavila ljekarski pregled, da će se upis školskih obveznika u I razred osnovne škole u školskoj 2020/21. godini, obaviti u dane 01. i 02. jula (srijeda i četvrtak) 2020. godine, a prema terminima za svako pojedino dijete (pozivi će biti upućeni direktno roditeljima).

Roditelji djece koja su rođena nakon 01. 06. 2014. godine, a koji žele prijevremeno upisati djecu u I razred, kao i svi roditelji djece koja nisu dobila poziv za upis (a školski su obveznici), mogu doći u školu dana 03. jula 2020. godine, u terminu od 10. 00 do 12. 30 sati.

Mole se roditelji djece da na termin upisa učenika u I razred, dođu tačno u zakazano vrijeme i sa sobom obavezno ponesu:

– Potvrdu o obavljenom ljekarskom pregledu;
– Rodni list djeteta (obavezno sa upisanim matičnim brojem).

Napominjemo da se sve aktivnosti u vezi dolaska i boravka u školi, provode uz poštivanje svih mjera zaštite, propisanih od strane nadležnih tijela.

Direktor škole

Nedžad Ždralović