Općina Donji Vakuf : Javni poziv za subvenciju proljetne sjetve

0
169

 

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Donji Vakuf  ( “Službeni glasnik Općine Donji Vakuf”, broj: 1 / 08, 2 / 12 I 3 /16) I člana 4. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja subvencije za proljetnu sjetvu ( “Službeni glasnik Općine Donji Vakuf”, broj 4 / 22), Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI OGLAS

Za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na subvenciju proljetne sjetve

                                                   I

 

Raspisuje se Javni oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na subvenciju proljetne sjetve.

Sredstva za ovu namjenu planirana su u okviru budžetske stavke 614419 Poticaj / subvencija poljoprivredi I srodnim djelatnostima, a u skladu sa Odlukom o načinu I postupuku ostvarivanja subvencije za proljetnu sjetvu izdvojen je iznos 30.000,00 KM.

II

 

Iz sredstava navednih u tački I subvencionirat će se:

 1. Proizvodnnja pšenice – klijenti koji su na svom imanju u toku jeseni 2021. ili proljeće 2022. godine zasnovali usjev pšenice na minimalno 5 dunuma.
 2. Proizvodnja silažnog kukuruza – klijenti koji su na svom imanju u tekućoj godini zasnovali usjev silažnog kukuruza na minimalno 5 dunuma
 3. Proizvodnja konzumnog krompira – klijenti koji su na svom imanju u tekućoj godini zasnovali usjev krompira na minimalno 5 dunuma
 4. Proizvodnja povrća u plastenicima – klijenti koji su u toku tekuće godine zasnovali plasteničku proizvodnju povrća minimalne površine 100 m2.

Maksimalan iznos subvencije kumulativno po jednom klijentu iznosi 500,00 KM.

 

III

Pravo na subvenciju ima klijent koji je:

 

 • Državljanin Bosne I Hercegovine
 • Fizičko lice koje ima prebivalište u Donjem Vakufu, a koje je registrovano za poljoprivrednu proizvodnju,
 • Upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili Registar klijenata,
 • Ostvario poljoprivrednu proizvodnju ( proizvodnja pšenice, silažnog kukuruza, krompira, plasteničku proizvodnju ) na teritorij Općine Donji Vakuf.

 

I V

Zahtjev za ostvarivanje prava na subvencije proljetne sjetve podnosi zahtjev na propisanom obrascu.

Uz zahtjev se prilaže:

 • Kopija lične karte
 • Fiskalni račun o nabavci sjemena, đubriva, zaštitinih sredstava
 • Potvrda banke o otvorenom računu

 

V

 

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom podnosi se Službi za privredu, finansije I inspekcijski  nadzor putem Pisarnice općine, najkasnije do 15.7.2022. godine.

 

 

Općinski načelnik

Sušić Huso