OO SDP BiH, Donji Vakuf uputio prijedlog mjera

0
60

 

Svjesni težine novonastale situacije, s ciljem da pomognemo u rješavanju problema nastalih pandemijom Corona virusa, uputili smo prijedlog mjera općinskom načelniku i Kriznom štabu, kao i zahtjev za zakazivanje hitne, vanredne sjednice s ciljem dodjeljivanja općinskog poljoprivrednog zemljišta proizvođačima koji će izvršiti proljetnu sjetvu. SDP Donji Vakuf daje punu podršku svima koji su, na bilo koji način, uključeni u borbu protiv pandemije, te apeluje na sve građane da se pridržavaju propisanih mjera. Samo tako ćemo svi zajedno uspjeti prebroditi i ovu tešku situaciju. U nastavku teksta možete pročitati predložene mjere, a na fotografijama također možete vidjeti tekst sa prijedlogom mjera, kao i zahtjev za zakazivanje sjednice Vijeća.

SDP DONJI VAKUF
PREDMET: Prijedlozi za mjere u stanju nesreće
DOSTAVITI:
• načelnik općine;
• predsjedavajući OV;
• Općinski krizni štab.

Poštovani,
U teškom vremenu pandemije Corona virusa, s kojom se bori cijela Planeta, svi smo stavljeni na veliku kušnju i moramo se ponašati krajnje odgovorno, prema sebi i drugima. Najprije želimo da izrazimo maksimalnu podršku svima koji, na bilo koji način, učestvuju u realizaciji mjera suzbijanja pandemije. Poznato nam je da na nivou općine funkcionira Krizni štab, te pozdravljamo sve provedene aktivnosti, uz napomenu da bi bilo dobro da se češće putem medija građani obavještavaju o aktivnostima i mjerama Kriznog štaba. Smatramo kako će se na taj način spriječiti širenje panike među građanima i uliti povjerenje u institucije sistema. Niko nam još sa sigurnošću ne može reći koliko dugo će trajati ovo stanje, te smatramo kako je potrebno pokrenuti neke korake da se ublaže posljedice, kojih već ima i bit će ih još više, na pravna i fizička lica s područja općine Donji Vakuf.
S tim u vezi, predlažemo sljedeće mjere (ukoliko su neke od njih već pokrenute, izvinjavamo se jer s tim nismo upoznati):
• Poljoprivredno zemljište u vlasništvu općine izdati poljoprivrednim proizvođačima koji su spremni izvršiti sjetvu za ovu godinu. Sa zakupcima koji ne namjeravaju izvršiti sjetvu raskinuti ugovor, te zemljište dati drugim zakupcima. Ovo uraditi u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu F BiH (članovi 37. do 43), koji predviđa da se ugovor može raskinuti sa zakupcima koji ne koriste zemljište duže od godinu dana. Ministarstvo poljoprivrede SBK uputilo je javni poziv svim poljoprivrednim proizvođačima da obavezno izvrše sjetvu, naročito zbog vanredne situacije u kojoj se nalazimo. Smatramo da Općina u ovoj situaciji mora postupiti maksimalno savjesno i odgovorno, te zemljište u svom vlasništvu dati onima koji će ga iskoristiti na pravi način. OVO URADITI HITNO, ZBOG TOGA ŠTO JE VRIJEME SJETVE VEĆ PRISPJELO.
• Napraviti registar svih pravnih subjekata koji su, naređenim mjerama od strane Kriznih štabova, prinuđeni prekinuti sa radom, te takve privredne subjekte u potpunosti osloboditi plaćanja općinskih komunalnih taksi za ovu godinu.
• Pripremiti rebalans budžeta u kojem će se sredstva predviđena za projekte i programe koji se realno ne mogu realizirati zbog vanredne situacije prebaciti u novi fond za pomoć radnicima i privrednim subjektima koji će ostati bez plata u ovom periodu. Vjerujemo da će dobar dio sredstava za ovu svrhu doći i sa viših nivoa vlasti, ali smatramo kako Općina treba da bude što prije spremna da na vrijeme intervnentno reaguje, kako ne bismo došli u situaciju da imamo građane koji ne mogu sebi priuštiti ni osnovne životne namirnice, a naviknuti su živjeti od svog rada koji im je trenutno onemogućen. Sredstva se ne bi dodjeljivala onima koji su otpustili radnike. Predvidjeti maksimalne kazne za svakoga ko pokuša zloupotrijebiti ovu vrstu pomoći da sebi priskrbi nedozvoljen profit, bilo na teret općine ili na teret zaposlenika.
• Centar za socijalni rad treba sačiniti detaljnu informaciju o stanju socijalno ugroženih kategorija, te načiniti plan djelovanja vanredne pomoći za one kojima je potrebna. Budžetska sredstva predviđena za socijalna davanja usmjeriti u ovaj vid pomoći.
• Građane (fizička lica) osloboditi plaćanja općinskih naknada dok traje stanje nesreće.
Ovo su neke od mjera koje predlažemo kako bi se na što bolji način odgovorilo velikom izazovu koji stoji pred svima nama. Molimo načelnika općine da razmotri prijedloge, te da, u skladu sa zakonskim okvirima i mogućnostima, pokrene procedure za njihovo provođenje. Za one mjere za koje je predviđena odluka Vijeća, smatramo kako ih je potrebno pripremiti i dostaviti elektronskim putem, te, ako je potrebno, sazvati i hitnu kratku sjednicu Vijeća, na kojoj bismo formalno potvrdili saglasnost. Niko od vijećnika našeg Kluba nije pogođen mjerama zabrane, te se stavljamo na raspolaganje da se obezbijedi bar minimalan kvorum za eventualnu sjednicu, kao i za bilo koje druge obaveze i aktivnosti kojima možemo pomoći da kao društvena zajednica što efikasnije odgovorimo trenutnoj situaciji.
Svima vam želimo da što prije i sa što manje štete iziđemo iz ovog zlog vremena.

S poštovanjem, OO SDP-a Donji Vakuf

Izvor: FB stranica OO SDP BiH Donji Vakuf

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here