Održana vanredna sjednica Kantonalnog štaba CZ SBK

0
42

Nakon cjelovite analize dosadašnjih prikupljenih informacija Kantonalnog operativnog centra, poduzetih aktivnosti Kantonalne uprave civilne zaštite i dobijenih informacija iz općinskih organa i službi civilne zaštite doneseni su slijedeći zaključci: 

 

1.         Nastavlja se stalno zasjedanje Kantonalnog štaba civilne zaštite, povećava aktivnost u saradnji i koordinaciji sa općinskim štabovima civilne zaštite u praćenju stanja na terenu. Sve informacije blagovremeno se šalju Federalnom štabu i Federalnoj upravi civilne zaštite.

2.         U cilju davanja tačnih i blagovremenih informacija javnost informiše direktor KUCZ i komandant Kantonalnog štaba CZ, u njihovoj opravdanoj odsutnosti djelatnik Kantonalnog operativnog centra.

3.         Svi članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite po svojim resorima u pismenoj formi dužni su hitno u KUCZ dostaviti cjelovite informacije i poduzete aktivnosti po svojim resorima.

4.         Neophodno je dodatno angažovanje i uključivanje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, posebno u praćenju stanja vodotoka i procjene za poduzimanje narednih aktivnosti.

5.         Uputiti HITNE apele na dodatno angažovanje Federalne direkcije za ceste u u kvalitetnije rješavanje putnih komunikacija u održavanju magistralnih puteva u čijoj su nadležnosti magistralni putevi SBK (odvodi, klizišta, rašćišćavanje i održavanje puteva, bezbjednije obavljanje saobraćaja i druge neophodne aktivnosti). To se posebno odnosi na kritične tačke magistralnih puteva na području Turbeta i Dolac na Lašvi, područje općine Travnik. U te aktivnosti posebno se uključuje Ministarstvo privrede.

6.         U održavanju regionalnih puteva zadužuje se Kantonalna direkcija za ceste da se dodatno uključi u kvalitetnije održavanje regionalnih puteva koji su u nadležnosti iste (odvodi, klizišta, rašćišćavanje i održavanje puteva, bezbjednije obavljanje saobraćaja i druge neophodne aktivnosti). U ove aktivnosti dodatno se zadužuje Ministarstvo privrede.

7.         Imajući u vidu aktuelnu situaciju na terenu staviti u probnu funkciju alternativnih sredstava za komunikaciju telefonskom saobraćaju, svako u svojoj nadležnosti.

8.         Svako u svom domenu pojačati aktivnosti u saradnji sa općinama za prevazilaženje stanja i brži oporavak u stvaranju povoljnijih uvjeta za život i rad u svim sferama života.

9.         Pojačati i povećati aktivnosti u praćenju stanja pitke vode za obzbjeđivanje kvalitetnih uvjeta za život stanovništva.

10.      Pojačati aktivnosti i rad veterinarskih stanica u bezbjednijim uvjetima i vođenju brige za život stoke i živitnja na području Kantona.

11.      I pored dosadašnjeg uključivanja u rad prema raspoloživim mogućnostima potrebno je dodatno uključiti u djelovanje u ovakvim situacijama Kantonalni Crveni križ.

12.      Neophodno je dadatno uključiti u prevazilaženje ispoljenih potreba u snabdjevanju električne energije koja je u nadležnosti Elektro distribucije. U ove aktivnosti dodatno se zadužuje Ministarstvo privrede.

13.      Kantonalni štab civilne zaštite i ovim putem apeluje na sve privredne subjekte da u ovakvim i sličnim prilikama povećaju angažman svojih raspoloživih ljudskih u materijalno tehničkih kapaciteta kako bi se na adekvatan način odgovorilo prirodnoj i drugoj nesreći, kao što je ova u posljednjih dva – tri dana.

14.      Zadužuje se MUP da se dodatno uključi u kvalitetnijem obavještavanju o postojećem stanju i upućivanje u kumunikacijama (alternativni pravci, upute u saobraćaju i tome slično) u okviru svojih nadležnosti.

15.      Zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta da dodatno vrše procjene stanja iz svoje nadležnosti i blagovremeno poduzimaju mjere i o tome obavijeste Kantonalni štab civilne zaštite.

16.      Na osnovu dosadašnjih iskustava učiniti dodatne korake u formiranju službe zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom na kantonalnom nivou.

17.      Kantonalni štab zadužuje KUCZ da sagleda mogućnost u formiranju ekipa i aktiviranje povjerenika ministarstava, uprava i direkcija za obilazak kritičnih mjesta koja su bila posebno izložena prirodnoj nesreći – poplave koje su izazvane padavinama od 13. do 16.5.2014. godine.

18.      Zaključke Kantonalnog štaba civilne zaštite proslijediti općinskim štabovima civilne zaštite te da se blagovoremeno dobijaju povratne informacije putem Kantonalne uprave civilne zaštite.

19.      Zaključke Kantonalnog štaba civilne zaštite uputiti sredstvima informisanja za kvalitetnije upoznavanje javnosti i stanovništva ne samo SBK nego i šire.

20.      Zaključke Kantonalnog štaba uputiti Federalnom štabu civilne zaštite i Federalnoj upravi civilne zaštite.