Održana Skupština JOB Donji Vakuf “Unija veterana”

0
51

U sklopu planiranih aktivnosti i Zakonom pripisanih normi, održana je redovna izvještajna Skupština. Uz prisustvo 46 delegata, izabrana je Verifikacijska i Kandidaciona komisija kao i ovjerivači Zapisnika. Prije verifikacije mandata delegata, Skupštini su se obratili gosti, Hodžić Muhamed-Mado, kantonalni poslanik ispred SBB Donji Vakuf, Naser Rujanac, predsjedavajući Općinskog vijeća Donji Vakuf i Amir Orlović vijećnik u Općinskom vijeću Donji Vakuf i predsjednik DF- a. Gosti su dali bezrezervnu podršku radu JOB-a i ponudili pomoć u ostvarivanju boračkih prava, naravno, koliko je u njihovoj nadležnosti. – navodi se u saopćenju JOB „Unija veterana“ Donji Vakuf.

Nakon verifikacije mandata, prešlo se na Dnevni red koji je ponuđen i usvojen. Usvojen je Zapisnik sa predhodne Skupštine (07.01.2016.) pa se prešlo na popunu Upravnog odbora. Zbog privatnih problema i neaktivnosti razrješen je dužnosti jedan od predstavnika sa područija Oboraca Šego Džemil a na njegovo mjesto je (jednoglasno) izabran Nermin Balihodžić.

Nastali su problemi sa popunom mjesta za područije Kamenjača/Čemalovići/Čehajićo/Brezičani  (ostavka dosadašnjeg članaUO) jer se nitko od delegata sa tog područija nije pojavio na Skupštini. Na prijedlog predsjednika UO, ova tačka se više nije razmatrala i dat je zadatak UO da u narednom periodu obiđe ovo područije, porazgovara sa članovima i iznađe rješenje za popunu UO sa vršiocem dužnosti člana UO sa ovog područija.

Prihvaćena je i usmena ostavka dosadašnjeg predsjednika nadzornog odbora  Hodžić Saliha (zdravstveni problemi sa vidom).

Na ovo mjesto je predložen Nermin Horozović, koji je prihvatio kandidaturu i jednoglasno je izabran. Nakon ovog dijela Skupštine, prešlo se na izvještajni dio, gdje je član Nadzornog odbora, Amir Orlović prezentovao Izvještaj o poslovanju JOB-a tj Izvještaj NO za 2016 godinu.

Nakon toga je predsjednik JOB-a Armin Plivčić prezentovao Izvještaj i radu UO za 2016.god. kao i Finansijski izvještaj za 2016. Predsjednik Skupština Fahro Pitić je dopunio Izvještaj o radu jer je, po njegovom mišljenju, trebao biti mnogo širi i pohvalniji i za predsjednika i za članove UO. Sva tri izvještaja su jednoglasno usvojena. Nakon toga se prešlo na usvajanje Plana i programa rada za 2017. kao i Finansijskog plana za 2017. Pod tačkom Razno, nije bilo rasprave.