Održana dvadeseta redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf

Danas je u Velikoj sali Općine Donji Vakuf s početkom u 16 sati održana dvadeseta redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf, posljednja u ovoj kalendarskoj godini.

Početak sjednice je bio rezervisan za vijećnička pitanja i inicijative.

Nakon toga je uslijedilo izjašnjavanje o zapisniku s devetnaeste redovne sjednice, te usvajanje dnevnog reda. Obje stavke su dobile potrebnu većinu.

Prva tačka, Program rada Općinskog vijeća za 2023. godinu je dobila potrebnu većinu. Klub vijećnika Demokratske Fronte je prethodno uložio jedanest amandmana koji nisu dobili potrebnu većinu.

Druga tačka a) Budžet Općine Donji Vakuf za 2023. godinu je jednoglasno usvojen.

Druga tačka b) Odluka o privremenom financiranju Oćine Donji Vakuf za period 01.01.2023-31.03.2023. godine, nakon usvajanja Druge tačke a) nije razmatrana.

Treća tačka, Odluka o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za 2023. godinu je jednoglasno usvojena.

Četvrta tačka, Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade je dobila potrebnu većinu.

Peta tačka, Odluka o gubitku statusa Javnog dobra u općoj upotrebi je također dobila potrebnu većinu.

Šesta tačka, Odluka o gubitku statusa Javnog dobra u općoj upotrebi je također dobila potrebnu većinu je također dobila potrebnu većinu.

Sedma tačka, Odluka o javnim parkiralištima na području Općine Donji Vakuf je dobila potrebnu većinu.

Osma tačka, Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina je dobila potrebnu većinu.

Snimak sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Donji Vakuf koja je održana danas, možete poslušati na talasima Radija Donji Vakuf, u ponedjeljak, 02. januara 2023. godine od 15.00 sati.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print