Održana 31. redovna sjednica Općinskog vijeća

Danas je u zgradi Općine Donji Vakuf održana 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Vakuf.

Prije početka redovne sjednice predložena je jedna inicijativa koju je podnio predsjedavajući Općinskog vijeća Donji Vakuf Muhamed Hodžić. Inicijativa se odnosi na to da Općina Donji Vakuf obezbjedi svim ovogodišnjim maturantima srednjih škola jednokratnu novćanu pomoć u iznosu od 200 KM na ime sufinansiranja troškova mature.

Predsjedavajući Muhamed Hodžić naglasio je da su troškovi života porasli i da je porodicama ova pomoć dobrodošla posebno u ovo doba kada se spremaju mature, te je dodao da je ovo praksa koju susjedne općine već praktikuju.

Ova pomoć bi se odnosila na sve maturante koji završavaju srednju školu, a da je njihovo prebivalište registrovano na području Općine Donji Vakuf.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa, pristupilo se usvajanju Zapisnika sa prethodne sjednice te usvajanje Dnevnog reda za današnju sjednicu, što je jednoglasno i usvojeno.

Iako se na dnevnom redu današnje sjednice Općinskog vijeća trebala naći i tačka vezana za Konačnu rang listu studenata aplikanata akademske 2023/2024 godine. Ona je prilikom usvajanja dnevnog reda na inicijativu Kolegija Vijeća povučena i planirana je za narednu sjednicu.

Prva tačka dnevnog reda 31. redovne sjednice Općinskog vijeća odnosila se na Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za period 01. januara do 31. decembra 2023. godine. Ova tačka dnevnog reda usvojena je sa 12 glasova ZA  i 1 SUZDRŽANI.

Vijećnici su nakon prve tačke jednoglasno usvojili sljedeće tačke dnevnog reda: Izvještaj o korištenju budžetske (tekuće) rezerve za period 01. januar – 31. decembar 2023 godine, Izvještaj od radu i poslovanju JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf za 2023. godinu i Plan i program rada JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf za 2024. godinu, Izvještaj o radu i poslovanju JU Dječiji vrtić Donji Vakug za period 01. januar – 31. decembar 2023 godine, Izvještaj o radu i poslovanju JU Apoteka Donji Vakuf za 2023. godinu.

Najviše se raspravljalo o šestoj tački dnevnog reda koja se odnosila na Informaciju o stanju sigurnosti na području Općine Donji Vakuf za 2023. godinu. Vijećnik Kluba SDP Admir Poturović zatražio je da se obrati, te pri tome direktno uputio pitanje zašto još uvijek na području naše općine nemamo stacionirani radar i kada će se to promijeniti.

Vijećnik Kluba DF Rasim Žuljko također je izašao za govornicu te je pohvalio izvještaj, ali je sugerisao da bi on mogao biti bolji. Smatra da Policijska stanica u Donjem Vakuf treba više pažnje posvetiti u borbi protiv konzumiranja i prodaje opojnih droga. Nakon razmatranja i ova tačka kao i prethodne usvojena je jednoglasno.

Za sami kraj sjednice razmatrala se i Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Donji Vakuf za period januar – mart 2024. godine, te je i ova tačka dobila jednoglasnu podršku vijećnika.

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print