Održana 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf

0
214

U velikoj sali zgrade Općine Donji Vakuf danas je održana 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf kojoj su bili prisutni svi općinski vijećnici.

Nakon što je izvještaj o prethodnoj 22. sjednici Općinskog vijeća, usvojen sa 14 glasova ZA i 7 suzdržanih, uz primjedbu vijećnice SDP-a Jasmine Hadžiavdić o netačnom izvodu iz prethodnog zapisnika, vijećnici su jednoglasno podržali predloženi dnevni red.

Obzirom da su vijećnici istakli kako postoji niz nepravilnosti koje direktno utječu na građane a naročito stanare u centru grada, predlagač je povukao sa dnevnog reda Odluku o javnim parkiralištima na području Općine Donji Vakuf, uz zaključak Općinskog vijeća da se do naredne sjednice iznađu rješenja ove Odluke na dobrobit svih građana Općine Donji Vakuf.

Jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra u općoj upotrebi, dok je Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Donji Vakuf za period od 01.01. do 31.03.2019.godine dobio potrebnu većinu sa 13 ZA, 5 protiv i 3 suzdržana glasa.

16 vijećnika bilo je ZA, dok je njih 5 bilo suzdržanih na Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Gradina“ Donji Vakuf. Sa istim brojem glasova, vjećnici su glasali i za Izvještaj o stanju u oblasti građenja na području općine Donji Vakuf za 2018.godinu.

Na današnjoj 23.sjednici donjovakufskog Općinskog vijeća, usvojeni su i Izvještaji o stanju u oblasti poljoprivrede u 2018.godini (12 za, 5 protiv, 4 suzdržana) te Izvještaj o stanju u oblasti turizma i perspektivama razvoja turizma na području općine Donji Vakuf, sa 14 ZA, 6 je bilo suzdržanih dok je 1 vijećnik bio protiv ovog izvještaja.

Općinski vijećnici primili su k znanju Informaciju o stanju javne rasvjete na području općine Donji Vakuf, Informaciju o stanju putne infrastrukture, Informaciju o stanju sporta i sportske infrastrukture u Donjem Vakufu u 2018.godini te Informaciju o radu Biroa za zapošljavanje Donji Vakuf za 2018.godinu.

Audio snimak 23.redovne sjednice Općinskog vijeća biće emitovan u programu Radija Donji Vakuf, a o danu i terminu emitovanja, čitatelji našeg portala i slušatelji radija biti će blagovremeno obaviješteni.