Održan sastanak Multidisciplinarnog tima u Donjem Vakufu

0
235

Danas je u prostorijama JU Centar za socijalni rad Donji Vakuf održan sastanak Multidisciplinarnog tima za pružanje odgovarajućih vidova zaštite i tretmana djece žrtava nasilja u porodici i prosjačenja i rad sa osobama koje su počinile nasilje.

Sastanku su prisustvovali predstavnici JU Centar za socijalni rad, Treća osnovna škola Donji Vakuf, Prva osnovna škola Donji Vakuf, MSŠ Donji Vakuf, JU Dom zdravlja Donji Vakuf, Osnovna škola “Hasan Kjafija Pruščak” Donji Vakuf, Policijska stanica Donji Vakuf i JU Centar za kulturu, informisanje i sport.

Na današnjem sastanku se razgovaralo o učestalosti slučajeva porodičnog nasilja na području naše općine, problemu vršnjačkog nasilja, kao i konkretnim mjerama koje institucije sistema poduzimaju u rješavanju ove problematike.