Objavljeni podaci: Evo kakvo je stanje s vodostajem rijeka u BiH nakon padavina

Ako se padavine u Bosni i Hercegovini nastave moglo bi doći do blagog porasta nivoa rijeka, ali to neće bitnije uticati na stanje, s obzirom da je njihova razina daleko ispod nivoa kritične tačke.

Iako su u proteklom periodu posebno na području Bosne registrovane padavine, za sada, se to nije značajnije odrazilo na nivoe rijeka u Bosni i Hercegovini.

Nivo rijeke Bosne u Sarajevu (Reljevo) je na razini 128 centimetara i ne mijenja se, kao i visina vodostaja te rijeke u Zenici koja je na razini 89 centimetara i u stagnaciji je.

U stagnaciji je i nivo rijeke Miljacke koja je u Sarajevu na razini 90 centimetara, kao i nivoi rijeka Lepenica i Bila koji su također u stagnaciji. Nivo rijeke Bila u Han Biloj je 48 centimetara, a Lepenice u Kiseljaku 33 centimetra.

Istovremeno, nivo rijeke Sane u Vrhpolju je na razini 63 centimetra i u blagom je porastu, dok je istovremeno nivo rijeke Une u Martin Brodu u blagom padu i na nivou je 57 centimetara.

Ako se padavine u Bosni i Hercegovini nastave moglo bi doći do blagog porasta nivoa rijeka, ali to neće bitnije uticati na stanje, s obzirom da je njihova razina daleko ispod nivoa kritične tačke.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print