Najavljene radarske kontrole na području Gornjovrbaske regije

0
209

Najavljene radarske kontrole za 06. 10. 2018. godine

 

PS DONJI VAKUF

08:30 do 10:30 sati Torlakovac

11:30 do 13:30 sati Prusac /Rika/

 

PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati ulica Sultan Ahmeda

10:00 do 11:30 sati lokalni put, Vučipolje

12:00 do 13:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja

20:00 do 21:30 sati ulica Slobode

22:00 do 23:00 sati ulica 307.mot.brigade (Sultanovići)

23:30 do 00:30 sati ulica Terzići (veterinarska stanica)

01:00 do 02:00 sati ulica Slobode (BSO)

 

PS GORNJI VAKUF

09:00 do 10:00 sati ulica Vrbaska (kod firme Paloč)

11:30 do 12:30 sati ulica Vrbaska (BP Eso Petrol)

15:30 do 16:30 sati Humac