Na putevima pod ingerencijom PS Donji Vakuf – noćne radarske kontrole

0
86

 

 • Najavljene radarske kontrole za 17. 03. 2019. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Turbe
  10:30 do 12:00 sati R-413 Šešići
  13:00 do 14:30 sati M-5 ulica Šehida
  15:00 do 16:00 sati Kalibunar

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 17.03.2019 -PS VITEZ

  07:00 do 12:00 sati M-5 Bila (Ti-Oil)
  11:00 do 16:00 sati ulica Stjepana Radića

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 03.2019. -PS FOJNICA

  10:00 do 11:30 sati Šćitovo Polje
  12:30 do 14:00 sati ulica Prokoški put

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 03. 2019. -PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi
  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
  13:00 do 14:30 sati lokalni put, Vesela

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 03.2019. -PS DONJI VAKUF

  17:30 do 18:30 sati Prusac
  19:30 do 20:30 sati Rujanci
  21:00 do 22:00 sati Titova ulica

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 03. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska (kod objekta Ćiro promet)
  12:30 do 13:30 sati raskrsnica ulica Bistrička cesta-Zvizde

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 03.2019. -PS JAJCE

  09:00 do 11:00 sati M-16 Podbarevo Tri Vode
  11:00 do 13:00 sati M-16 Podbarevo Tuk
  13:00 do 15:00 sati M-16 Podmilačje

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 17.03.2019. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati ulica Kraljice Mira
  12:00 do 14:30 sati ulica Sarajevska cesta

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 03. 2019. -PS NOVI TRAVNIK

  18:00 do 19:00 sati M-16.4 Bučić
  21:30 do 22:30 sati M-16.4 Ratanjska