Na području PS Donji Vakuf, četiri radarske kontrole

0
206

Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2023. –
PS TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Rudnik
12:00 do 14:00 sati Han Bila (škola)
16:30 do 18:30 sati Kalibunar
20:00 do 21:30 sati Aleja Konzula

PS KREŠEVO
Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2023. –
PS KREŠEVO

05:30 do 06:30 sati Alagići
16:00 do 18:30 sati Resnik

PS KISELJAK
Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2023. –
PS KISELJAK

08:30 do 10:30 sati Lug
11:00 do 13:00 sati Višnjica Polje
13:30 do 15:30 sati ulica Kralja Tomislava

PS BUSOVAČA
Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2023. –
PS BUSOVAČA

10:00 do 11:30 sati Gavrine kuće
11:30 do 13:00 sati ulica Tisovačka
14:00 do 15:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
15:30 do 17:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)

PS JAJCE
Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2023. –
PS JAJCE

16:30 do 18:00 sati M-5 Mile
18:00 do 19:30 sati M-16 Podmilačje
19:30 do 21:00 sati M-5 Bravnice

PS GORNJI VAKUF
Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2023. –
PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

00:00 do 01:30 sati Trnovača
07:00 do 08:30 sati ulica Bistrička cesta
12:00 do 13:30 sati Pajić Polje
18:00 do 19:30 sati ulica Vrbaska

PS DONJI VAKUF
Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2023. –
PS DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Oborci
11:00 do 12:00 sati Nova Travnička
13:00 do 14:00 sati Babin Potok
16:45 do 17:45 sati 770 Slbbr.

PS BUGOJNO
Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2023. –
PS BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Miličevića kuće
13:00 do 14:30 sati ulica Armije BiH (škola)
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica

PS FOJNICA
Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2023. –
PS FOJNICA

08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
10:30 do 12:30 sati Polje Ostružnica
12:40 do 14:40 sati Gojevići

PS VITEZ
Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2023. –
PS VITEZ

07:00 do 09:00 sati R-441 Počulica
09:00 do 11:00 sati M-5 Bila
12:00 do 13:00 sati ulica Stjepana Radića
13:00 do 14:00 sati R-440 Bila

PS NOVI TRAVNIK
Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2023. –
PS NOVI TRAVNIK

08:30 do 09:30 sati R-439 Trenica, OŠ
10:00 do 11:00 sati M-16.4 Stojkovići
12:00 do 13:00 sati M-16.4 Rankovići