Lokalno partnerstvo za zapošljavanje-uspostava i poboljšanje Općine Gornji Vakuf-Uskoplje

0
34

 

U srijedu,23.06.2021. godine u prostorijama Općine Gornji Vakuf-Uskoplje održan je sastanak u vezi uspostave lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Gornjem Vakufu-Uskoplju.

Cilj projekta je da se podrže aktivnosti partnerstva na poboljšanju lokalnog tržišta rada, izrada memoranduma, pružanje tehničke podrške partnerskim organizacijama, obuke i kreiranja novih projektnih prijedloga.

Lokalna partnerstva za zapošljavanje ( LPZ) predstavljaju društvenu inovaciju koja je zasnovana na pregovaračkom planiranju, u kojem više interesnih strana, suočenih sa izazovima na lokalnom tržištu rada, udružuje komplementarne i međusobno povezane uloge i odgovornosti, u cilju osmišljavanja i realizacije programa za povećanje zaposlenosti na lokalnom nivou.
Glavni cilj Lokalna partnerstva za zapošljavanje ( LPZ) je stvaranje radnih mjesta i prelazak na formalno zapošljavanje.
Partneri na projektu i su LiNK, Općina Gornji Vakuf-Uskoplje i ATT d.o.o. Gornji Vakuf.
Izvor: gvu.ba