Kratki film „Koraci ka zaštiti pritoka Neretve: Buna, Bunica, Bregava i Trebižat“

0
13

 

Hercegovačke rijeke Buna, Bunica, Bregava i Trebižat pritoke su donjeg dijela Neretve, najveće bosansko-hercegovačke rijeke Jadranskog sliva. Tokom istorije, uz ove rijeke i u njih, naselio se vrlo specifičan živi svijet, sličan onom kontinentalnom, ali ipak sa svojim jedinstvenim karakteristikama i oblicima, što ga čini potpuno drugačijim.

Uprkos ovoj jedinstvenosti, ovim rijekama i dalje prijete projekti čija bi realizacija dovela do ugrožavanja njihovog biodiverziteta, ljepote i posebnosti.

Kroz projekat „Koraci ka zaštiti pritoka Neretve: Buna, Bunica, Bregava i Trebižat“ na ovom području smo istraživali floru i vegetaciju, vodozemce i gmizavce, sisare, ptice, leptire, mahovine i vodene makrobeskičmenjake sa ciljem da kroz kombinaciju naučno-istraživačkog rada i aktivnosti zagovaranja postignemo dugoročnu zaštitu i održivu upotrebu ove četiri pritoke Neretve.

Nadamo se da ćemo u tome uspijeti, a zašto je njihova zaštita važna pogledajte u našem kratkom filmu:

 

U okviru projekta „Koraci ka zaštiti pritoka Neretve: Buna, Bunica, Bregava i Trebižat», Centar za životnu sredinu zajedno sa udruženjem iz Mostara “Majski Cvijet”, radi na postizanju dugoročne zaštite i održive upotrebe ovih rijeka te edukaciji lokalnih zajednica o dobrobitima zaštićenih područja uz podršku Critical Ecosystem Partnership Fund.