Koje dvije namirnice su najviše poskupjele u FBiH?

0
53

Najizraženije povećanje cijena zabilježeno je u cijeni ulja i piletine.

Ovu informaciju potvrdili su za N1 iz Federalnog ministarstva trgovine, te dodali kako “kontinuirano prate cijene životnih namirnica u Federaciji BiH i sačinjavaju odgovarajuće analize vezane za kretanja cijena”.

Uvoz ulja u Bosnu i Hercegovinu većim dijelom vrši se iz Mađarske, Srbije i Hrvatske, a manjim dijelom nabavlja se iz Brčko distrikta BiH.

Aktuelna cijena uljarica (suncokreta, soje i uljane repice) na berzama nalazi se na višegodišnjem rekordno visokom nivou, što se u potpunosti odrazilo na rast cijiena jestivog ulja, kako u svijetu i regiji, tako i u BiH, odnosno Federaciji BiH.

“Kada uporedimo podatke Federalnog zavoda za statistiku za juli 2021. godine u odnosu na juli 2020. godine najveći rast zabilježen je u cijeni ulja. Naime, ulje je u ovom periodu poskupilo za 37 posto. Vezano za piletinu, evidentiran je porast cijene od početka godine za 66 posto. Prvenstveni razlog za ovo pokupljenje je poskupljenje hrane za tov pilića, odnosno žitarica pšenice, raži, kukuruza i ječma. To povećanje je premašilo iznos od 60 posto od početka godine. Ističemo da hrana za tov pilića ima udio od 75 posto u formiranju maloprodajne cijene piletine. Kad se tome dodaju i značajno povećanje cijene transporta i ambalaže, dolazimo do razloga za navedeno povećanje cijene piletine”, navedeno je za N1 iz Ministarstva trgovine FBiH.

U skladu sa Zakonom o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH, br.2/95 i 70/08), Vlada Federacije BiH u okviru svojih nadležnosti propisuje mjere neposredne kontrole cijena od interesa za Federaciju BiH. Kao mjere neposredne kontrole cijena mogu se za pojedine proizvode i usluge, propisati sljedeće mjere: određivanje najvišeg nivoa cijena, zadržavanje cijena na zatečenom nivou (zatečene cijene), davanje saglasnosti na cijene, odnosno tarife, utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) i obavještavanje o promjeni cijena i marži za proizvode i usluge (evidencija cijena).

Slijedom navedenog, Vlada Federacije BiH na prijedlog Federanog ministarstva trgovine donijela je Odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/21). Ovom Odlukom pravna i fizička lica obavezuju se utvrditi i primjenjivati marže tako da iste ne prelaze visinu marži tih proizvoda u procentualnom iznosu na dan 31.12.2020. godine.

Građani svoje upite i žalbe upućuju nadležnim inspekcijskim organima koji iste prioritetno provjeravaju i profesionalno tretiraju u svojim inspekcijskim nadzorima. Kontrolu primjene i poštivanja Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena vrše federalni i kantonalni tržišni inspektori.

Prema dostupnim informacijama, u samo jednom kontrolnom periodu, april – juni 2021. godine, federalni i kantonalni tržišni inspektori su izvršili ukupno 557 inspekcijska nadzora, od kojih su u 153 nadzora utvrđene nepravilnosti u primjeni Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena te izdati prekršajni nalozi u iznosu od 138.750 KM.

Federalni tržišni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove je u kontrolnom periodu juli – avgust 2021. godine izvršio 111 inspekcijskih nadzora, a prema raspoloživim podacima iz čeitiri kantonalna tržišna inspektorata (Hercegovačko- neretvanski, Zeničko- dobojski, Zapadnohercegovački, Srednjobosanski) u istima je obavljeno 140 inspekijskih nadzora. Analitička obrada broja utvrđenih nepravilnosti i novčanog iznosa prekršajnih naloga biti će objavljenja po isteku ovog kontrolnog period. Ističemo da će se nadzor inspekcijskih tijela u primjeni Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena nastaviti u kontinuitetu, sve dok su iste na snazi”, naveli su iz Ministarstva.