Javni poziv za zakup zemljišta na kome ima pravo raspolaganja Općina Donji Vakuf u poljoprivredne svrhe

Javni poziv za zakup zemljišta na kome ima pravo raspolaganja Općina Donji Vakuf u poljoprivredne svrhe.

Pozivaju se sva pravna i fizička lica, te organizacije koje su registrovane da obavljaju poljoprivrednu djelatnost, da mogu aplicirati za korištenje poljoprivrednog zemljišta, koje se nalazi na području općine Donji Vakuf, putem dostavljanja pismenih ponuda.

Oglas je otvoren do 07. aprila 2023. godine do 13:00 sati, a ponude se predaju u zatvorenoj koverti na adresu: OPĆINA DONJI VAKUF, ul. 14. septembar bb, Donji Vakuf sa naznakom: “Komisija za provođenje postupka licitacije za zakup poljoprivrednog zemljišta na područje općine Donji Vakuf. NE OTVARAJ!

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print