JAVNI POZIV za dodjelu novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Donji Vakuf za 2023. godinu

0
647

Raspisuje se Javni oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na subvenciju proljetne sjetve.

I

Sredstva za ovu namjenu planirana su u okviru budžetske stavke 614419 Poticaj/subvencija poljoprivredni i srodnim djelatnostima, a u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja subvencije za dodjelu novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje izdvojen je iznos od 40.000,00 KM

II

Iz sredstava navedenih u tački I subvencirat će se:

 1. Proizvodnja pšenice – klijenti koji su na svom imanju u toku jeseni 2022. ili proljeće 2023. godine zasnovali usjev pšenice na minimalno 5 dunuma. Iznos subvencije je 60 KM po dunumu.
 2. Proizvodnja silažnog kukuruza – klijenti koji su na svom imanju u tekućoj godini zasnovali usjev silažnog kukuruza na minimalno 5 dunuma. Iznos subvencije je 60 KM po dunumu.
 3. Proizvodnja konzumnog krompira i kupusa – klijenti koji su na svom imanju u tekućoj godini zasnovali usjev krompira/kupusa na minimalno 5 dunuma. Iznos subvencije je 60 KM po dunumu.
 4. Proizvodnja povrća u plastenicima – klijenti koji su na svom imanju u tekućoj godini zasnovali plasteničku proizvodnju povrća minimalne površine 100 m2. Iznos subvencije je 1 KM po m2.
 5. Proizvodnja jagoda – klijenti koji su na svom imanju u tekućoj godini zasnovali usjev jagoda na minimalno 5 dunuma. Iznos subvencije je 60 KM po dunumu.

Maksimalan iznos subvencije kumulativno po jednom klijentu iznosi 600,00 KM.

III

Pravo na subvenciju ima klijent koji je:

 • državljanin Bosne i Hercegovine,
 • fizičko lice koje ima prebivalište u Donjem Vakufu, a koje je registovano za poljoprivrednu prozivodnju,
 • upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstva ili Registar klijenata,
 • ostvario poljoprivrednu proizvodnju (proizvodnja pšenice, silažnog kukuruza, krompira, kupusa, plasteničku proizvodnju i proizvodnju jagoda) na teritoriji Općine Donji Vakuf.

IV

Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju za unapređenje poljoprivredne proizvodnje podnosi na propisanom obrascu.

Uz zahtjev se prilaže:

 • kopija lične karte,
 • fiskalni račun o nabavci sjemena, đubriva, zaštitnih sredstava,
 • potvrda banke o otvorenom računu.

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom podnosi se Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor putem Pisarnice općine, najkasnije do 04.12.2023. godine.