Javni poziv nevladinim organizacijama i udruženjima građana za finansiranje projekata sredstvima iz Budžeta Općine Donji Vakuf za 2020.godinu

0
171

Na osnovu člana 38.Statuta Općine Donji Vakuf («Službeni glasnik Općine Donji
Vakuf»,broj:1/08 i 2/12 i 3/16), člana 20.Odluke o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za
2020.godinu („Službeni glasnik Općine Donji Vakud“,broj:8/19), člana 2.Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz budžeta Općine Donji Vakuf, Grant udruženjima i nevladinim organizacijama («Službeni glasnik Općine Donji Vakuf»,broj:1/08 ) i Anexa I Sporazuma između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i nevladinih/ neprofitnih organizacija Općine Donji Vakuf,Općinski načelnik, upućuje
JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama i udruženjima građana za finansiranje projekata
sredstvima iz Budžeta Općine Donji Vakuf za 2020.godinu

Javni poziv nevladinim organizacijama i udruzenjima gradjana 2020

PRIJAVNI FORMULAR za finansiranje projekata NVO

Sekcija_bodovanje projekata NVO