Javna rasprava o Nacrtu Odluke o javnim parkiralištima na području općine Donji Vakuf

0
222

Na osnovu zaključka Općinskog vijeća Donji Vakuf, Služba za prostorno uređenje, katastar i imovinsko – pravne poslove Općine Donji Vakuf, objavljuje

Poziv na javnu raspravu o  Nacrtu Odluke o javnim parkiralištima na području općine Donji Vakuf

Pozivaju se svi građani općine Donji Vakuf da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi kako bi se izradio što kvalitetniji prijedlog Odluke o javnim parkiralištima na području općine Donji Vakuf.

Javna rasprava održat će se u ćetvrtak, 16. Maja 2019. Godine s početkom u 12 sati u prostorijama velike sale zgrade Općine Donji Vakuf.

Nacrt  Odluke o javnim parkirakištima na području općine Donji Vakuf može se pogledati na zvaničnoj web stranici Općine Donji Vakuf www. donji – vakuf.ba

Pomoćnik načelnika

Adis Habib, dipl. pravnik