Izložba fotografija „Kontrast“ sutra u Donjem Vakufu

0
64

Povodom Dana općine JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf zajedno sa Bošnjačkom zajednicom kulture „Preporod“ poziva građane na otvorenje izložbe „Kontrast“ mladih umjetnika, studenata Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Otvorenje izložbe zakazano je 23.9.(subota) sa početkom u 19 sati.

Konceptualna izložba „Kontrast“ nastala je kao samoinicijativna akcija mladih umjetnika, studenata dizajna da se izraze kroz umjetnički medij fotografije. Sama tema koja je ujedno i naziv izložbe „Kontrast“ osmišljena je na način da svi učesnici unutar svog polja interesovanja u domeni fotografije mogu slobodno iskazati.

Izložba se sastoji od sedam ciklusa fotografija, svaki sadrži od pet do deset fotografija. Svaki autor unutar tematskog okvira izložbe interpretira različita tumačenja pojma kontrast, od čisto vizuelnog ili likovnog kontrasta, do idejnog ili tematskog. Na ovaj način izložba postaje kolaž različitih viđenja, gdje je svako viđenje jedinstveno. Time ova izložba dobija novu dimenziju u kojoj osim što svaki ciklus predstavlja neku vrstu suprotnosti ili kontrasta, svaki ciklus kontrastira drugim ciklusima.

Pored izlagača iz Donjeg Vakufa, Doboja, Hadžića i Sarajeva na ovoj izložbi izlažu umjetnice iz Novog Pazara(Srbija) i Plava(Crna Gora) čime izložba dobija internacionalni karakter. Izlažu: Ajdin Bradarić, Una Mazrak, Emina Murtezić, Ryan O'Hara, Merjem Jasavić, Ajna Hujdur i Mustafa Mlinarević.