Internacionalni univerzitet Travnik proglašen Univerzitetom nedjelje u magazinu “Leaders Times” iz Velike Britanije

0
74

Magazin ” Leaders Times” iz Velike Britanije proglasio je Internacionalni univerzitet Travnik Univerzitetom nedjelje. Tekst iz magazina  ” Leaders Times” prenosimo u cjelosti.

 Univerzitet sedmice

Zadovoljstvo nam je da vam predstavimo inovativni Internacionalni univerzitet Travnik!

Internacionalni univerzitet Travnik, svjetionik procesa visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Povodom obilježavanja 10 godina rada i postojanja Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, u petak, 20.10.2017. godine, na adresi Aleja Konzula-Meljanac bb, zvanično je otvoreno nova zgrada, koja svojim studentima u prostoru od 10.500 m2 nudi najsavremenije uslove za učenje. Crvenu vrpcu presjekli su premijer SBK Tahir Lendo, načelnik Travnika Admir Hadžiemrić i rektor Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, Ibrahim Jusufranić. Ceremoniji je prisustvovao veliki broj gostiju iz privrednog i društvenog života, kao i veliki broj istaknutih profesora i građana Travnika, kao i članovi diplomatskih predstavništava u Bosni i Hercegovini, šef Diplomatske misije Azerbejdžana u Sarajevu, konzul Elnur A. Guliyev. Od samog početka, organizacija i izvođenje nastave bazirani su na Bolonjskoj deklaraciji. U skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, koji je usklađen sa Bolonjskom deklaracijom, uspostavljeni su ovi akademski ciklusi: osnovni akademski (dodiplomski) studij, postdiplomski master studij i doktorski studij .

Studijski program Internacionalnog univerziteta Travnik zasnovan je na Evropskom sistemu za prikupljanje i prenos bodova, ECTS, drugim riječima, takozvanom bodovnom sistemu studiranja.

Formiranje, rast i razvoj Univerziteta obilježeno je potrebom eksperata edukacije u geografskim i ekonomski veoma važnim područjima, koja će postati glavni nosioci ekonomskog razvoja ovog dijela Bosne i Hercegovine. Istovremeno, cilj je bio stvoriti nukleus naučne misli i mjesto za stalne inovacije znanja u biznisu, ovdje i u susjedstvu.

23.5.2016. godine, u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, Internacionalnom univerzitetu Travnik dodijeljena je institucionalna akreditacija. Akreditacija je formalna potvrda ispunjenosti kriterija za akreditovanje, ustanovljenih od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Značaj akreditacije za studente ogleda se u postavljanju Univerziteta na domaću i svjetsku listu akreditovanih univerziteta i u lakšoj i većoj mobilnosti studenata.

Da bi se poboljšao sistem obrazovanja studenata i prilike za karijere, Univerzitet je potpisao sporazume o saradnji sa preko 80 univerziteta u regiji i svijetu.

Misija Univerziteta:

Poboljšanje ljudskih resursa ojačanjem istraživačkih programa koji moraju biti prilagođeni obrazovnim standardima,

Usklađivanje programa sa potrebama lokalne zajednice, preporukama ministarstava obrazovanja i svjetskim deklaracijama o visokom obrazovanju, kao i dostignuća i kompetencije diplomiranih studenata, potrebni stepen specijalizacije i sposobnost za istraživački rad,

Razvoj općih sposobnosti: objektivna evaluacija rada drugih ljudi, komunikacija sa ekspertima iz povezanih područja, posjedovanje profesionalne etike, sposobnost upravljanja projektima i izvođenje eksperimenata, analiza podataka i interpretacija rezultata, kreativnosti i inovacija. Razvoj specifičnih kompetencija: razumijevanje načina i metoda djelovanja u regionu, u skladu sa racionalnim korištenjem resursa, implementacijom mjera za zaštitu okoline u smislu održivog razvoja,

Jačanje privrednih aktivnosti, sa stanovišta zaštite okoline i racionalnog korištenja prirodnih resursa, što ima najveći značaj. Postizanje sposobnosti za integraciju znanja, za rješavanje složenih problema nabavke, proizvodnje, marketinga i menadžmenta i razumijevanje složenih društvenih odnosa u tranzicijskim zemljama,

Razvijanje vještina učenja, kao i općih profesionalnih kompetencija koje omogućavaju kontinuiranost u obrazovanju, u smislu obuke za naučna istraživanja u specijalizovanim područjima,

Omogućavanje studentima da upišu evropske institucije visokog obrazovanja, u skladu sa reformom obrazovnog sistema i preporukama Bolonjske deklaracije o visokom obrazovanju,

Unapređenje kvaliteta u sistemu visokog obrazovanja uz kooperaciju između članova sličnih asocijacija i društava u regionu i Evropi, prihvatanje interinstitucionalne kooperacije i šeme mobilnosti i integrisani studijski programi i istraživački programi u području ekonomije i tehničkih nauka,

Povezivanje sa krajnjim ciljevima,

Za obrazovanje studenata koji posjeduju više vještina, društveno odgovornih i specijalizovanih diplomiranih studenata, spremnih da se suoče sa složenim problemima upravljanja komponentama privrednog djelovanja i uspostavljanje kontinuiranog rasta dodatne vrijednosti,

U sklopu Internacionalnog univerziteta Travnik studira 3.000 studenata na sva tri ciklusa studija (dodiplomci, postidiplomci i studenti doktorskih studija), ujedinjeni sloganom Univerziteta: „Za život prepun mogućnosti.“

Izvor: Travnik-grad.info