Elektroprivreda BiH: Plaćanje bez provizije na šalterima BH Pošte u mnogim gradovima i općinama

0
73

Ovo se odnosi na šaltere BH Pošte u: Banovićima, Gradačcu, Sanskom Mostu, Bihaću, Hadžićima, Srebreniku, Bosanskoj Krupi, Kaknju, Tešnju, Bugojnu, Kalesiji, Velikoj Kladuši, Donjem Vakufu, Ključu, Visokom, Goraždu, Konjicu, Vogošći, Gornjem Vakufu, Maglaju, Zavidovićima i Gračanici.

Do 1. maja 2020.godine, u navedenim općinama gotovinska naplata vršit će se i u podružnicama Elektrodistribucije. Troškove provizije prilikom naplate računa u poslovnicama BH Pošte, snosit će JP Eelktroprivreda BiH.

Plaćanje bez provizije na šalterima BH pošte se nastavlja i u općinama u kojima je ranije obustavljena naplata u poslovnicama Elektrodistribucije, odnosno u općinama: Breza, Bosanski Petrovac, Busovača, Bužim, Cazin, Čelić, Doboj Istok, Doboj Jug, Fojnica, Ilijaš, Jablanica, Kiseljak, Kladanj, Novi Travnik, Olovo,, Sapna, Teočak, Vareš, Vitez i Žepče, te Prača, Trnovo i Ustikolina.

U općinama gdje se nastavlja gotovinska naplata računa za električnu energiju na šalterima JP Elektroprivreda BiH, trošak provizije plaćanja u BH Pošti snose kupci.

“Podsjećamo da je za korisnike e-računa omogućeno plaćanje bez provizije i putem elektronskih uplatnica u sljedećim bankama: BBI (E-režije), Raiffaeisen Bank (Režije na klik), Sberbank BH (ClickPay), Sparkasse Bank (Plati račun-e), UniCredit Bank (E-uplatnica) te ZiraatBank (e-Računi)”, saopčeno je iz EPBiH.

Za sve upite i reklamacije kupci se mogu obratiti kontakt centru JP Elektroprivreda BiH pozivom na besplatni broj ili dostavom putem maila:

Srednjobosanski kanton, 080 020 130, 033 702 962, info.edze@epbih.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsko-sanski kanton 080 020 134 , 033 702 964, info.edbi@epbih.ba

Hercegovačko-neretvanski kanton 080 020 136, 033 702 970, info.edmo@epbih.ba

Kanton Sarajevo 080 020 133, 033 702 951, info.edsa@epbih.ba

Bosansko-podrinjski kanton 080 020 131, 033 702 960, info.edsa@epbih.ba

Tuzlanski kanton 080 020 135 , 033 702 963, info.edtz@epbih.ba

Zeničko-dobojski kanton 080 020 132, 033 702 961, info.edze@epbih.ba

Služba za komunikacije