Donji Vakuf : Počinje izgradnja obilaznice grada

0
1720

JP Ceste F BiH  pokrenulo je inicijativu za Projekt modernizacije cestovnog sektora FBiH.  Vlada FBiH je podržala inicijativu za osiguranje kreditnih sredstava kod međunarodnih finansijskih institucija u iznosu do 150 miliona eura .

U sklopu Projekta  sanacije šteta nakon poplava i modernizacije cesta u FBiH,  JP Ceste F BiH  26. februara 2020. godine  objavilo je poziv za dostavu ponuda za EBRD Tender paket 4: Izgradnja obilaznica.

Lot 2 tenderskog poziva odnosi se na Obilaznicu  Donji Vakuf M5 Izgradnja obilaznice grada, I faza. Vrijednost Lot 2 iznosi 2.933.745,00 KM.

Datum zatvaranja poziva je 27. april 2020. godine.

Nabavka će biti provedena putem internet portala EBRD Client E-Procurement Portal (ECEPP).

Potencijalni učesnici mogu pristupiti nabavci klikom na poveznicu u nastavku ili na dugme „Access

Opportunity“ (ako ovu obavijest čitate na ECEPP internet portalu).

Podsjetimo, na osnovu Odluke o javnom interesu koju je Općinsko vijeće  Donji Vakuf usvojilo na sjednici održanoj  21.11.2018., objavljenoj u Službenom glasniku 8 /18 i uz dopunu Odluke objavljenoj u Službenom glasniku 9 /18,  projekat izgradnje obilaznice i eksproprijacija zemljišta i nekretnina ocjenjeni su  od javnog interesa. U skladu sa navednim odlukama  radnje i postupci vezani  za izgradnju obilaznice označavaju se prioritetnim i hitnim. Navedenim odlukama utvrđeno je  da troškove postupka  eksproprijacije snosi korisnik eksproprijacije, u ovom projektu to je JP Ceste Federacije d.o.o. Sarajevo.  Eksproprijacija se odnosi na 34 katastarske parcele u vlasništvu fizičkih i pravnih lica.

Vrijednost investicije gradnje zaobilaznice kroz Donji Vakuf  iznosi blizu deset miliona KM.