Danas zasjeda Općinsko vijeće Donji Vakuf

0
56

Danas zasjeda Općinsko vijeće Donji Vakuf. Dnevnim redom predviđeno je 10 tačaka:

           Rješenje o izmjeni Rješenja br. 01-31-00505/15 od 06.3.2015.

           Rješenje o dodjeli neizgrađenog garđevinskog zemljišta državnog vlasništva u svrhu izgradnje stambenog objekta

           Odluka o oslobađanju plaćanja novčane naknade

           Odluka o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta

           Odluka o prestanku rada JU Dom kulture Donji Vakuf

           Odluka o prestanku rada JP Radio – televizija Donji Vakuf

           Zaključak o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta radi građenja poslovno – proizvodnog objekta

           Zaključak o odoboravanju raspisivanja javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevisnkog zemljišta radi građenja stambeno – poslovnog objekta

           Pravilnik o radu JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf

           Pravilnik o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i opisa poslova JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf