Danas okrugli sto „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma“

0
23

U utorak, 12. septembra 2023. godine u Amfiteatru Inernacionalnog fakulteta u Travniku održat će se Okrugli sto „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma“ na temu  „Antifašistička borba u Travničkom kraju u Drugom svjetskom ratu i Odbrambeno – oslobodilačkom ratu 1992-1995” sa početkom u 10,00 sati.

Na Okruglom stolu u okviru četiri tematske cjeline, svoja izlaganja imat će: akademik prof. dr. Mirko Pejanović, predsjednik Naučnog odbora i potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH, dr. Vahid Karavelić, potpredsjednik SABNOR-a Kanatona Sarajevo, Remzija Šiljak, brigadir A RBIH, predsjednik Udruženja za zaštitu tekovina borbe za BiH, Srednjobosanskog kantona, prof. dr. Selmo Cikotić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sead Đulić, predsjednik SABNOR-a BiH, prof. dr. Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, doc. dr. Dženan Dautović, vandredni profesor Filozofskog fakuleta u Tuzli, Ajdin Muhedinović, MA, Institut za historiju, Sarajevo, Mirzada Vrbanjac, prof., Kantonalni arhiv Travnik, dr. Željko Šain, prof. emeritus, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Vildana Selimbegović, glavna i odgovorna urednica „Oslobođenja“, prof. dr. Asim Mujkić dopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH i redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Kenan Dautović vandredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.