Crveni križ općine Donji Vakuf zasluženo dobija nove prostorije

0
344

Crveni križ Donji Vakuf godinama svoje aktivnosti i svoj rad provodi u prostorijama koje nisu bile najuslovnije za rad, ali to vrijednu ekipu Crvenog križa nije spriječilo da vjerno provodi sve programske aktivnosti i bude u službi humanosti.

“Uz dobru saradnju sa lokalnom zajednicom na čelu sa općinskim načelnikom Husom Sušićem, Crveni križ je dobio svoje prostorije u sklopu poslovnih prostora Sportske dvorane, te prostorije su kroz proteklu godinu dana uz pomoć donatora renovirane i prilagođene potrebama rada Crvenog križa”, kazala nam je Emina Snaga.

Glavni donatori pored općine Donji Vakuf, općinskog načelnika su Crveni polumjesec Turske na čelu sa gosp. Kremom Kinik, zatim Turski polumjesec sa sjedištem u Sarajevu, Turski bataljon sa sjedištem u Travniku, te svakako Crveni križ FBiH.

Nakon dugogodišnjeg truda, rada i zalaganja, dobijanje novih prostorija za rad Crvenog križa od velikog je značaja za što bolji, efikasniji i produktivniji rad.

Nove prostorije uključuju kabinet za prvu pomoć, kancelariju za sekretara Crvenog križa, te magacinski prostor.

Otvorenje prostorija Crvenog križa bit će upriličeno danas u 11:00 sati, sa malim brojem zvanica zbog poštivanja propisanih higijensko-epidemioloških mjera.